kurtulamayan

mar adentro mar adentro
çok güzel bir ece ayhan şiiri;

sen kader ağacı değilsin — nedeni bu
tutkularına bırak kendini
bir soluk var yaşıyor uzak uzak
bu daha ölmemişsin demektirönce bitir bu şarkıyı
bir bardak doldur mavi
— hiçbiri açmıyor mu seni-
ve git bu gelmediğin yere
kurtulamayan — nedeni bu.
sevinç dölleyen adam sevinç dölleyen adam
" ece ayhan şiirinin kilit noktası dildir. bu dil engelini aşmadan, satırların plastik oluşumunu değerlendirmeden, şairin özel terminolojisini kavrayıp ona bilincimizde bir dirim kazandırmadan hiçbir sonuca varamayız. ne var ki kaypak bir bilimdir sanki ece ayhan'ın şiiri: kullandığı kelimeler kimi zaman da bunun tersine, kelimenin yüklemi bir santim ötedeki hayatla bağdaşamaz. bu değişken durum bizi şöyle bir yargıya götürebilir: "ecegiller"in şiirini anlamak için başvuracağımız sözlük onun başka şiirleridir. diyebilirim ki iyi eğitilmiş bir zeka, bu yöntemi uygulayarak, algı sınıra gelip dayandığı o pırıltılı zaman parçası içinde eline bir anahtar geçirir. böylece ilk hareket başlar: harflerin, kelimelerin, söz dizimlerinin hareketiyle sorguya çekilen bir hareket. işte bu dil-anlam diyalektiğini sezemedik mi, adeta bir pina gibi kapanır ece'nin şiiri; aldatıcı rengi dışarıda, büyüleyici parlaklığı içeride..."

1967'de edip cansever'in yorumundan ufak bir kuple