kutsal roma germen imparatorluğu

gelirsemkal gelirsemkal
bu imparatorluk avrupa'nın özellikle de vatikan'ın roma imparatorluğu'ndan beri hayalini süsleyen "bir devlet, bir din, bir imparatorluk" iddiasının yansımasidır. en güçlü olduğu 16. yüzyılın başında balkanlar ve fransa hariç tüm avrupa'yı o ya da bu şekilde kontolünde tutmuştur. osmanlı imparatorluğu'nun savaştığı tarih kitaplarında avusturya olarak geçen devlet bu devlettir. zor iştir yani.
1606 yılına kadar osmanlı sadrazamına denk sayılan imparator bu devletin imparatoru yani avrupa'nın imparatorudur.
zamanla ilk önce fransa sonra prusya sonra tekrar fransa (napolyon) bu devleti iyice çökertmiştir.

voltaire'in dediği gibi bu devlet ne kutsal, ne roma ne de imparatorluktur.
tekmeleyen kuş tekmeleyen kuş
kutsal roma germen imparatorluğundaki "imparatorluk" kelimesi aklınıza hemen osmanlı, roma vb imparatorluklarda olduğu gibi, kıtalara hükmeden güçlü merkezi otoriteye sahip bir oluşumu getirmesin.
1. otto'ya 962 yılında roma'da papa tarafından taç giydirildi ve bu kolpa imparatorluk kuruldu. imparatorluktan daha çok önderliğini avusturya'nın yaptığı devletler veya devletçikler birliğidir. 1648 den sonra sayıları 360'ı bulmuştur ( hesaplama yöntemine göre 2000 olduğunu iddia edenler de vardır). bu kadar çok devletçiğin yaşadığı imparatorluğun toprakları yaklaşık yedi yüz bin kilometre karedir (bugünkü türkiye'den küçük). nüfusu da on milyon civarındadır. kuzey devletleri protestan, güney ise katoliktir. kısaca, adı imparatorluk olmakla beraber bölünmüş bir alman devletler konfedarasyonudur nitelik olarak.
avrupa'da ortaçağda yaşanan mezhep savaşlarına sahne olur toprakları. 1806 yılında napolyon tarafından yıkılır bu imparatorluk ve yerine ren konfedarasyonunu kurar napolyon.
hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz
sıklıkla kutsal roma imparatorluğu'yla karıştırılan orta avrupa'nın alman devletçiklerini birleştiren emperyal kültür. evet bir devlet olmaktan ziyade bir kültürdür. ve bu kültür ironik biçimde roma kültürünü dışlayarak kendi varlığını kurmuştur. bu hususiyet kutsal roma imparatorluğu'yla arasındaki bir başka farktır çünkü germen olmayan devlet roma kültürünü benimseme konusunda o kadar hevesliydi ki alman-kelt halkını latincenin bir lehçesi çerçevesinde asimile etmeyi başarabildi. bu dile şimdilerde fransızca diyoruz.

işte germen olan roma fransızca değil almanca konuşurdu. aslında o kadar da çok konuşmazdı da halkı alman dilini korumuştur. yoksa bu devletin taraflarından biri olduğu karlofça antlaşması'nın iki orjinal dilinden biri türkçe diğeri latince'dir.

neyse alman feodalizminin çatı kurumu olan kutsal roma germen imparatorluğu kuzey italya'dan başlayıp doğu'da ta estonya'ya (töton tarikati ülkesi) batıda da benelüks'e kadar avrupa'nın tamamından oluşurdu. hakimdi demiyoruz çünkü bir çok feodal devlet, bağımsız şehir vs den oluşmuş bir yamalı bohçadan başka bir şey değildir.

habsburglar'ın avusturya'sı bu ülkenin en güçlü unsuruydu. hatta habsburglar'ın ispanyol tacını da elegeçirmeleriyle avrupa'da krgi'ye dahil olmayan tek memleket fransa olarak kalmıştı ki bu mevzuu kanuni'nin fransa kralına mektubu meselesiyle bizde çok ünlüdür.

resmen prusya krallığının 18 nci yüz yılda kuzey almanlarını germanya konfederasyonu adı altında birleştirmesi ve avusturya'nın bu birlikten dışlanmasıyla sona erdi. sonra bu germanya konfederasyonu almanya krallığı adını aldı vs.
aiwendil aiwendil
imparatorun pek siklenmediği herkesin her haltı veto etme hakkı olduğu devletçikler topluluğu. barış dönemi ordusu bile olmayan savaş zamanları kahveden adam summon ederek savaşa katılan gamsızlar konfederasyonu.
sühanım mahlas istemez sühanım mahlas istemez
"alışmadık götte don durmaz"

roma imparatorluğu'nun mirasını hiçbir şekilde taşıyamamış (hatta alakası bile olmamış) bi acayip imparatorluğumsuydu. asıl hasta olduğum kısım iii. leo tarafından imparator ilan edilme olayı hahahaha lan neyse. şöyle bi karşılaştırınca bizans'ın son dönemini çıkarıtrsak bizans bile bunlardan daha çok roma'ydı. kiliseye götünü yiyim ayağı çeken imparatorluk ne kadar imparatorluktur düşünün. ha tamam bizansta da bu din meseleleri çok sıkıntıydı ama hatırlatırım imparator aynı zamanda agustustu ayık olalım. sanat ve kültür'e hiç girmiyorum bile "babam sağolsun ehehe" gibi bi durum söz konusu.
kaymaklı ekmek kadayıfı kaymaklı ekmek kadayıfı
roma i̇mparatorluğu'nun yıkılması sonucu onun otoritesini sahiplenmek adına kurulan, ilk başta adı kutsal roma imparatorluğu olan, fakat sonrasında italya kontrolünden çıktığı ve tebaasının ağırlıklı olarak alman kökenli olmasından kaynaklı adını 1512 yılında "kutsal roma germen imparatorluğu" (holy roman empire of the german nations) olarak değiştiren bir yapıdır.

direk olarak merkezi bir imparatorluk denemez çünkü bir imparatorluk olarak isimlendirilse de yerel yönetimlerin bağımsız hareket edebildiği ve sadece gerektiğinde merkeze sadakat gösterdikleri bir yapıdır bu. bu nedenle bir politik birlik içinde olamamıştır hayatta olduğu dönem boyunca.