kütüb i sitte

franrasyan franrasyan
üçü türk (buhari, müslim, nesai) ve üçü fars (ebu davud, tirmizi, ibn mace) olmak üzere toplamda 6 erkek, mevali âlimin kitaplarının oluşturduğu ortak hadis külliyatı.

mevali kelimesine vurgu yapmakta yarar var. çünkü arap olmayan bu topluluklar (neredeyse hepsi horasanlıdır) kur'anı ana dilinden "tam olarak" anlayamadıkları için kur'ana zıt hadislerin ilçi'ye atfedilmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

erkek sıfatı ise kadınları "öteki insan" yerine koyan hadislerin ataerkil bir ağızdan çıktığının önemli bir delilidir.

önce kur'an,
kur'an'a uyuyorsa "eğer" sonra sünnet.

sırayı karıştırmayalım. sonra kadınları kaburga kemiğinden yaratıp deve sidiğinin şifa, peygamber sidiğinin ise "hoş" olduğunu söyleyen, kadını toplumdan soyutlayan, kabir azabı olduğunu öne süren, akla mantığa ve "kur'an"a ters şeylere (neylere?) inanmış oluruz.
bu başlıktaki 10 giriyi daha gör