kütüb i sitte

luto luto
hadis kitaplarının en sağlıklı 6 tanesini belirten terim.

bu eserlerin ikisi "sahih" (sahih- i buhari, sahih-i müslim) , diğer dördü "sünen" ( sünen-i nesai, sünen-i tirmizi, sünen-i ebu davud, sünen-i ibni mace ) şeklinde isimlendirilir.
bazı kaynaklar imam malik 'in muvattasını, bazıları da drahminin sünenini altıncı sıraya koyar. ama ibn-i mace 'nin süneni ağır basmıştır.

hadis ilmi disiplin açısından akıl almayacak kadar sıkı olduğu için bu eserler parmak ısırtıcı bir özenin sonucu ortaya çıkmıştır.
bu başlıktaki 10 giriyi daha gör