kütüb i sitte

luto luto
hadis kitaplarının en sağlıklı 6 tanesini belirten terim.

bu eserlerin ikisi "sahih" (sahih- i buhari, sahih-i müslim) , diğer dördü "sünen" ( sünen-i nesai, sünen-i tirmizi, sünen-i ebu davud, sünen-i ibni mace ) şeklinde isimlendirilir.
bazı kaynaklar imam malik 'in muvattasını, bazıları da drahminin sünenini altıncı sıraya koyar. ama ibn-i mace 'nin süneni ağır basmıştır.

hadis ilmi disiplin açısından akıl almayacak kadar sıkı olduğu için bu eserler parmak ısırtıcı bir özenin sonucu ortaya çıkmıştır.
thedewil thedewil
geçen internetten arıyorum, blogun birine girip indirdim. neyse, antivirüs taraması yapınca içinden trojan çıktı. adam mümin gibi ama değil, içine trojan sakladığı şey peygamberin hadisleri. ne içiyorsunuz arkadaş allasen asdlkja
franrasyan franrasyan
üçü türk (buhari, müslim, nesai) ve üçü fars (ebu davud, tirmizi, ibn mace) olmak üzere toplamda 6 erkek, mevali âlimin kitaplarının oluşturduğu ortak hadis külliyatı.

mevali kelimesine vurgu yapmakta yarar var. çünkü arap olmayan bu topluluklar (neredeyse hepsi horasanlıdır) kur'anı ana dilinden "tam olarak" anlayamadıkları için kur'ana zıt hadislerin ilçi'ye atfedilmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

erkek sıfatı ise kadınları "öteki insan" yerine koyan hadislerin ataerkil bir ağızdan çıktığının önemli bir delilidir.

önce kur'an,
kur'an'a uyuyorsa "eğer" sonra sünnet.

sırayı karıştırmayalım. sonra kadınları kaburga kemiğinden yaratıp deve sidiğinin şifa, peygamber sidiğinin ise "hoş" olduğunu söyleyen, kadını toplumdan soyutlayan, kabir azabı olduğunu öne süren, akla mantığa ve "kur'an"a ters şeylere (neylere?) inanmış oluruz.
akbas aliyar akbas aliyar
sünni islam'ın kuran'dan sonra ikinci dini kaynağı olduğu kabul edilse de benim çok hoşuma gitmeyen bir hadis derlemesi. aynı kitapta çelişkili hadislere yer vermişler. birkaçı için: hadi̇s - hadi̇s çeli̇şki̇leri̇ b ir evvelki bölümde görüldüğü gibi allah, kuran'ın korunduğunu ve içinde çelişki olmadığını söylemektedir. allah, kuran'ın çelişkisiz olmasını, ku... kurandakidin

ayrıca yazıldığı dönemler eminim hicri takvime göre belirtilmiştir.