la ilahe illallah

2 /
pata kute pata kute
aslında çok büyük bir karardır lailaheillallah.

allah'tan başka güç tanımamak merkezine o'nu koymak büyük meseledir. pektabi varlığı o'ndan ötürü sevmek de kuru bir laftan ibaret değildir çoğunluğun yaptığı gibi.
ctrl x ctrl x
menakb-ı seyyid muhammed nur'dan

-"lâ-ilâhe illallah muhammeden resûlullâh" yedi kelimedir. her bir kelimesi makâmât-ı tevhîd ve ittihâd olan yedi makâm ki
tevhîd-i ef‘âl,
tevhîd-i sıfât,
tevhîd-i zât, cem‘,
hazretü'l-cem‘,
cem‘u'l-cem‘
ehâdiyyetü'l-cem‘in her birine işârettir.

evvelki kelime "lâ" ef‘âli halktan tecrîd ve hakk'a takrîb eder.

ikinci kelime "ilâhe" sıfatı halktan tecrîd, hakk'a takrîb eder.

üçüncü kelime "illâ" vücûdu halktan tecrîd ve hakk'a takrîb eder.

dördüncü kelime "allah" cemî'-i merâtib-i halkıyye ve hakıyyeyi cem‘ eder, makâm-ı cem‘dir.

beşinci kelime "muhammed" hazretü'l-cem‘dir. zîrâ bâtını kemâlât-ı ilâhiyyeyi câmi'dir. zâhir olan muhammed'dir. halk zâhir ve hak bâtın hazretü'l-cem‘dir.

altıncı kelime "resûl" cem‘u'l-cem‘e işarettir. zîrâ mürsil bi-kesri'ş-şîn ve mürsel bi-fethi'ş-şîn. mürsel ile cümlesine şümûlü vardır. merâtib-i hakkıyye ve halkıyye bir nazarda cem‘ olmakla cem‘ü'l-cem‘dir.
yedinci kelime "allah" ehâdiyyetü'l-cem‘dir. mahz ve tevhîd-i sırf-ı bakıyye kalmaksızın ahâdiyyetü'l-cem‘ dir.
mahr mahr
sırattan ince bir çizgi var cümlede. "la ilahe" deyip yarıda bırakırsanız "allah yok" deyip günaha girersiniz! "la ilahe illallah" derseniz sevap kazanırsın. ülkemizde de genellike yarıda bırakılıyor.
aynagibiol aynagibiol
kelime i tevhidin derin ve geniş bir manası vardır. zira nice islam alimleri kelime-i tevhidin içerisinde barındırdığı mana ve ilmi zikrede zikrede bitirememişlerdir. lakin kelime anlamı açısından ve kısaca manası şöyledir. "allah'tan başka ilah yoktur.
2 /