lavrentiy beria

doyen isg doyen isg
sscb rus gizli servisinin, en acımasız ve zeki adamı.

insanlar stalinist terörden özellikle 1930'lu yıllarda çok çektiler.
rusya altüst oldu, eski soylular, kalan burjuvalar ne yazık ki aydınlar hatta zenginleşen müteşebbis köylüler...

düzmece üretim artırma programına ayak uyduramayan ustabaşılar dahi sürgün ve zindanı boyladılar.

düzmece yargı hatta yargısız infazlar birbirini izledi.

öldürülenlerin hesabı bugün bile tam yapılamıyor.

beria terörü daha rafine yöntemlerle geliştirdi. parlak bir bolşevik geçmişi yoktu hatta zamanında anti-bolşevikti; ama kazanan taraf onlar olunca başından beri çeka'nın ve gizli servisin en acımasız ve zeki adamı olarak sivrildi.

insanların psikolojisi üzerinde oynamayı seven biriydi. birikimliydi, birçok lisan ve musiki bilirdi. resimden anlar geçinirdi,

19'uncu yüzyılın parlak entelektüel eliti rusya'nın ufuklarından silindi. bununla birlikte savaş sırasındaki endüstriyi savaş endüstrisine çevirmek terörist bir organizasyon sayesinde sabotaj, direniş ve casusluğu önlemekte başarılı oldu.

savaştan sonra ise bazıbölge halklarının toptan cezalandırılmasında en acımasız örgütlenmeyi
kurdu.
nkvd'nin şefiydi. ilhak edilen baltık cumhuriyetleri, moldova ve müttefik dünya doğu avrupa'da yerli komünist partileri ve hükümetleri terör aygıtı haline çevirdi.

www.milliyet.com.tr