lavta

nienna nienna
lute uddan türemiş olan 16. ve 17. yüzyıllarda avrupa'da çok yaygın olan bir müzik aleti. ud avrupa'ya 13. yüzyılda haçlılar tarafından götürülmüştür bu sayede lavta üretilmiştir.
lasciatemi cantare lasciatemi cantare
uda şekil olarak çok benzer, farkı perdeli olmasıdır. udda hiç perde yokken lavtada yirmi altı tane perde aralığı vardır. akdeniz lavtası ve barok lavta olmak üzere iki türü vardır. akdeniz lavtasında çifterli takılan sekiz tel varken barok lavtada yine çifterli takılan on bir tel vardır. akdeniz lavtası bağa mızrapla veya plastik mızrapla çalınır. barok lavta ise sağ elin baş ve işaret parmaklarıyla teller çekilerek çalınır.
lavta sazı ud ile tanbur arası bir ses özelliğine sahiptir. bağa mızrap kullanıldığında ve perdeler iyi kullanıldığında tanbur sesine çok yakın ses elde edilebilir. işte bu özellik lavtanın günümüzde yaygın kullanılmasına engel taşımaktadır. bir saz topluluğunda ud ile tanburun bulunması, bu her iki sazın sesine benzer başka bir sazın kullanılması gereğini ortadan kaldırmıştır.
lavta için günümüzde yazılmış herhangi bir metod ve bilimsel bir kaynak yoktur. ancak batıda özellikle barok müzik tarzında halen kullanılmaktadır. batıda kullanım şekli gitarda olduğu gibi çelik tel ve gitar akort sistemine göredir.
lavta, gitarın atası olarak bilinir. lavta çalan kişiye lavtavi denir.
çingene kanunları çingene kanunları
günlerdir araştırmaya doyamadığım ud şeklinde enstrüman. google görsellerden bir adet indirdiğim lavtayla masaüstümü süsledim. dövmesini yaptırasım geldi, duvarlarıma ''l'' harfi çizmeye başladım falan, o derece.

lavta çalan bir hayat arkadaşı istiyorum, lütfen. allahım...

bu arada en ilginç yorumu ekşi'de bulmuştum onu da paylaşayım sizinle:
''köken olarak lavta'nin livatadan geldiği rivayet edilir. livata da dilimize arapçadan gelen eşcinsellik oğlancılık anlamlarında kullanılan bir kelimedir. efendim şöyle ki lut kavminin erkekleri bu lavtaya benzer enstrümanı bolca kullanmışlar ve bu sebepten yani aşırı livataya düştüklerinden dolayı sonradan lavta ismini almış. fransızların, ingilizlerin, bazı frenklerin ud, lavta gibi enstrümanları luth uth gibi adlandırmaları da az çok buna delalet edebilir.''

buyrun, kulağınızın pasına iyi gelir.

ay lav lavta.


ayrılıkçıtamilgerillası ayrılıkçıtamilgerillası
tanbur tavrıyla çalındığında kimlik değiştiren latif enstrüman...
yazık ki kimse de böyle bir tavırla çalmamakta o yüzden uda yenik düşmektedir. yaşayan büyük tanburilerden birini tanbur tavrıyla çalarken dinlemiş biri olarak kendimi şanslı sayıyorum.