left

tekmeleyen kuş tekmeleyen kuş
sol anlamındaki ingilizce kelimenin kökeni latincedir. latince "laecus" kelimesinin evrim geçirmiş halidir. laecus; kalkan, siper anlamına gelir. eskiden askerler savaşlarda kalkanlarını sol elleri ile tuttuğundan dolayı bu kökenden türemiştir.