levanten

1 /
anosias anosias
aslen akdenizin doğusunda, özellikle suriye bölgesinde yaşayan avrupalılara verilen addır. çoğunluğunu italyan ve fransızlar oluşturur. anadoluya geldiklerinde de izmir ve istanbul'a** yerleşmişlerdir. türkiyeye yerleşen bu levantenler azınlık politikası dahilinde yer almazlar.
spooky spooky
(bkz: doğulu)

doğu akdenizde limanlayan, bir anlamda bütün doğu akdenizliler.

ancak bu terim daha çok hem bizans hem osmanlı döneminde yerli ahaliden çok,buralara yerleşen italyan, katalan, fransız gibi batı akdenizliler için kullanılmış.
gunship gunship
osmanlı imparatorluğu zamanında özellikle izmir civarında bulunan avrupalı tüccarlara takılan franzısca bir addır. bu tüccarlar aslen ortadoğu, yakındoğu ve doğu akdeniz kökenliydiler ancak zaman içersinde bölgede bulunan rum ve ermeniler ile yaptıkları evlilikler sebebi ile etnik kökenleri dağılmıştır pek çok tarih kitabında da adları tatlı su frenkleri olarak geçer.
tuygun tuygun
istanbul'lu bir fransıza levanten demeden önce iki kere düşünmeniz gerekebilir. dayak yeme ihtimaliniz bile var. niye ya kötü bir değil ki diyebilirsiniz. ben de dedim ama sevmiyorlar.

suriye, lübnan ve çevresi bölgesi "lö vant"mış* istanbul lövant'tan değilmiş o yüzden bunlar da levanten değillermiş.
yubermis yubermis
doğu akdeniz'de yaşayan ve genelde latin kökleri olan batı avrupalılara denir. genellikle fransız ya da italyan olurlar.

osmanlı imparatorluğu'nda halkın pek uğraşmadığı sanat ve ticaret gibi alanlarda görev almışlar, daha sonra yerlerine halktan insanları da yetiştirmişlerdir. özellikle istanbul, izmir ve mersin gibi şehirlerde yaşamışlardır. cumhuriyetle birlikte sayıları azalmış olsa da halen mevcutlar.

en ünlülerinden birisi sanırım lucien arkas'tır.
meyzen meyzen
levant sözcüğünden geldiği göz önünde bulundurulduğunda aslında bütün doğu akdenizlileri kast ederek kullanılması gereken kelime. avrupalı da nerden çıkmış pek merak etmekteyim.
şapkalı e şapkalı e
kelime kökü olarak doğu anlamına gelen levant'tan gelir. levanten olunca da doğulu oluyor haliyle.

levant kelimesi, batı avrupa'da, türkiye'den mısır kıyılarına kadar olan doğu akdeniz kıyıları için kullanırlırmış vakt-i zamanında. levanten olunca da kavram doğu akdenizli gibi bir anlama çıkıyor ama anahtar nokta şu ki; katolik hristiyan olmak esas bu kavram ile tarif edilmek için. bölgenin kadim hristiyanları için levanten denmiyor. rumlara, ermenilere ya da kadim katoliklere levanten denmiyormuş. batı avrupa'dan bu bölgelere göçmüş olmak esas yani levanten olmak için.

levanten kelimesinin türkçe karşılığı ise tatlı su frengidir.
fantastique jean fantastique jean
levantenler malta, italya ve fransa dan gelen latin katolikler dir. istanbul da şişli, etiler ve yeşilköy de halen yaşayanları vardır.

doğu akdeniz, suriye ve lübnan ile alakaları yoktur.
adonissiz adam adonissiz adam
levanten deyince bende beyoğlu'nu çağrıştıran bir zamanlar istanbul'da bulunmuş topluluk. o zamanlarda yaşasaydım sırf kelimenin güzelliğinden onlar gibi olmadığım için kesin orta yerimden çatlardım.
mavikuzgun mavikuzgun
levanten kelimesi dilimize fransızcadan girmiştir. kelimenin orijinali “lever” dir yani doğmak veya doğu anlamı ifade eden bu kelimeden türemiştir. fransızcada levant doğu, levantin ise doğulu demektir. avrupa kökenli olup doğu akdeniz havzasındaki ülkelerde yaşan insanlara verilen isimdir.
bkz: istanbul istanbul olalı: levantenler, levant, levantlar ve istanbul levanten nedir? levanten kelimesi dilimize fransızcadan girmiştir. kelimenin orijinali "lever" dir yani doğmak veya doğu anlamı ifade eden bu kelim... ıstanbulistanbulolali
1 /