levelized cost of electricity

müthiş sol ayak müthiş sol ayak
yıl olmuş 2021, bu vakitten sonra daha da nükleer enerji öven olursa, onun ben kafasına sıçayım.


birincil enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretme maliyetlerinin (lcoe) yıllara göre düşüşünü (learning curve) gösteren güncel grafik.
fiyatlar, teşviksiz fiyatlardır; x-ekseni logaritmiktir.
1
nautilus nautilus
zaten akkuyu da ilerlemiyor.
bu başlıktaki 1 giriyi daha gör