levelized cost of electricity

müthiş sol ayak müthiş sol ayak
türkçeye "seviyelendirilmiş enerji maliyeti" diye çevrilebilecek, karşılaştırma birimi.

bir tesisin değerini belirlemek için kullanılan popüler bir ölçümdür. lcoe, elektrik santrali tarafından üretilen elektriğin kullanım ömrü boyunca maliyetini hesaplar. $/kwh cinsinden hesaplanır ve oldukça yararlı bir ölçümdür, çünkü güneşten veya rüzgardan elde edilen elektrik enerjisinin birim maliyetinin, şebekeden alınan elektriğin fiyatı ile doğrudan karşılaştırılabilmesini sağlar.

bu hesaplama, enerji kaynağı gözetmeksizin karşılaştırma yapılabilmesini sağladığından, finansman seçeneklerinin değerlendirilmesinde faydalıdır.
müthiş sol ayak müthiş sol ayak
yıl olmuş 2021, bu vakitten sonra daha da nükleer enerji öven olursa, onun ben kafasına sıçayım.


birincil enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretme maliyetlerinin (lcoe) yıllara göre düşüşünü (learning curve) gösteren güncel grafik.
fiyatlar, teşviksiz fiyatlardır; x-ekseni logaritmiktir.
1