liberalizm

1 /
cerceve cerceve
ekonomi ve siyasi hayatta özgürlüklerden, serbestleşmeden yana olan düşünce sistemidir. bir ülkenin kalkınması için gerekli şey de budur kanımca.
bulamadım bulamadım
liberalizm kişisel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla devletin sınırlandırılmasını ister.temel vurgusu özgürlük üzerinedir.
cappuccetto verde cappuccetto verde
son dönem türkiyesinde adı hiç geçmemektedir, laf söylenmemektedir. zira sağcısı da solcusu da liberalleşmiştir. milletçe tek ortak paydamız haline gelmiştir. maaşallah!
yahu bir sosyal devlet vardı, ona ne oldu?
asosyal demokrat asosyal demokrat
tüm dinci ve ırkçı akımların, kendisinin arkasına sığındığı ideoloji.

bu düşünceyi benimseyen insanlara göre; onlar düşüncelerini belirtirken haklılardır, özgürlük olmalıdır. düşünceleri kutsaldır. karşıt görüşe gelince; sosyal baskı yapılır, o kişi kötülenir, "vatanına, milletine, dinine saygısızlık yapıyor, deyyusa bak!" denilir. hatta abartılıp vatan haini ilan edilir o kişi.

ne de olsa çoğunluk liberallerden yana. (bkz: ey özgürlük)
tuygun tuygun
ingiliz, alman, belçikalı işçileri ülkemizde tatil yaparken görebilirken, çinli veya rus işçileri göremememize neden olan ekonomik doktrin.

tam anlamıyla uygulanmaz; zaten tam anlamıyla uygulamak aptallıktır. ince ayarlar çekilmelidir, tüm büyük ülkeler de çekmektedirler... fakat diğer devletlerden bu sistemi tam olarak uygulamasını talep ederiz.

globalizmi, kolonizmi desteklediği söylenir. doğrudur. zengin olmak isteyen tüm ülke ve sistemler gibi liberalizm de diğerlerinin mallarını alalım biz kullanalım der.

efendim? komizim almayalım mı diyor? evet diyebilir. ama merak ediyorum afganistanda ne işi vardı büyük rus kominist imparatorluğunun. pardon sovyet sosyalist cumhuriyetler birliğinin. tabi canım. rusya'nın veya çinin emperyalizm yaptığı, (kelimenin tam anlamıyla) globalist takıldığı, diğer ülkelerin zenginliklerinde gözü olduğunu da kim çıkarmış?ü

edit: rus işçilerini artık yavaş yavaş görmeye başladık galiba. allah allah...
neverland neverland
yaratıcısı john locketır. adam smith bir uzantısı olan liberal ekonomi sistemini geliştirmiştir.

şu akımdan çok etkilenmiştir.
(bkz: bireycilik)

hiç sallamadığı şey de şudur.
(bkz: eşitlik)

locke: birey her türlü otoriteden kurtularak özgür olmalıdır ve kendi hayatını kendi kurmalıdır. herkes kendinin yargıcıdır.

tocqueville: devlet zorunun ve müdahalesinin olmadığı, her şeyin serbest olduğu bir toplumsal düzen hiç kimsenin önüne
geçemeyeceği evrensel bir yoldur ve bu evrensel yolda bireyler kendi iradelerini sınırlandıracak, ona müdahale edecek her şeyi despotizm olarak görecektir.

her siyasi akım gibi daha sonra çarptırılmıştır, yamultulmuştur.

(bkz: klasik liberalizm)
(bkz: sosyal liberalizm)
(bkz: neoliberalizm)
tersimpistir tersimpistir
her şeyin devlet tekelinde olmadığı, birey özgürlüğünü ön gören ve devletin bireyler üzerindeki etkisini minimal düzeye çeken bir ideloji.

bireycilik, rasyonellik, özgürlük, doğal düzen, piyasa ekonomosi ve sınırlı sorumlu devlet gibi anlayışlar temel ilkelerindendir.

ideolojisizliğin ideolojisi diyenler var hakkında, fakat varsın öyle olsun. şu ilkeler gerçekleştikten ve uygulandıktan sonra gerisi önemli değil.
earendill earendill
insanların hayattan talep ve beklentilerinin en iyi kendilerince bilinebileceği, imkan ve özel şartlarının en iyi kendilerince gözlenebileceği şeklindeki epistemolojik varsayımlara dayanan, buradan da mutlu olabilmelerinin ancak ve ancak seçimlerinde özgür kalmalarıyla mümkün olacağı mantıksal sonucuna varan bireyci sosyal teori. liberal siyaset teorisine göre insanın her davranışının altında evrensel bireysel motivasyonlar yatar. bunlar dokunulamaz, karışılamaz, diğer insanlarınkiyle karşılaştırılamaz ve ölçülemez niteliktedir. tüm siyasi çatışmalar, insanlararası iktidar mücadelelerinden ortaya çıkar ve çatışmaları çözümlemenin tek yolu insanların birbirleri üzerinde egemenlik kurma imkanlarını tamamen ortadan kaldırmaktır. bu da ancak etkin yan sınırlamalar koymakla mümkündür, böyle bir yan sınırlama yoksa da oluşturulmalıdır. böylece insanlar başka insanlardan kurtulurlar, kendi hayat amaçları doğrultusunda yaşayabilmek ve hazırlık yapabilmek için gerekli alanı bulurlar. herkes kendi iyiliğini en iyi bilen kişi olduğu için de kendi hayatı üzerinde ne kadar çok söz sahibi olursa o derece mutlu olacaktır. başkalarıyla işbirliği yapmak veya yapmamak kişinin kendi elinde olduğu için hiç kimse kötülüğüne olacak bir anlaşmayı yapmayacaktır, bunun sonucunda da tüm işbirlikleri taraflardan en az birinin daha iyi duruma gelmesiyle sonuçlanacaktır.
liberalizm ilk modern sosyal bilim teorisidir. sadece siyasi değil aynı zamanda iktisadi bir doktrindir. temel yaklaşımı insana ilişkin olarak evrensel ve hayvanlardan ayırdedici niteliklerinden hareket etmektir. bu anlamda liberalizm insanı, özgür iradeli ve merkezi bir varlık olarak alır, tercihlerinde kişisel bilincin etkili ve nihai olduğunu söyler, diğer etkenler olan çevrel koşulların, ailevi-kültürel şartların vs etkisini tali olarak alır, yani insan bunları önemseyebilir, fakat kendi istediği için, yoksa zorunlu olduğu için değil. bundan ötürü de insan, eylemlerinin tam ve eksiksiz sorumlusudur, doğru şekilde davranmakla yükümlü, yaptığı her iyi şeyin karşılığını alma hakkına sahiptir.
aristo, john locke, david hume, immanuel kant ve adam smith önemli liberal filozoflar arasında sayılabilir. 20. yy'da da liberalizm, karl popper, friedrich a. von hayek, john rawls ve robert nozick gibi isimlerce temsil edilmiştir.
1 /