linç kültürü

galaktika halk fırkası galaktika halk fırkası
kuyuya bir taş atılır. o taş hakkında birileri bir şeyler söyler. diğerleri bunları duyar ve ötekilere söyler. bu kulaktan kulağa oyunu sonucunda artık herkes bir fikre sahiptir. kolay ve hızlı yayılan, egemen görüş haline gelir. son olarak egemen görüş yanlıları ellerinde meşalalerle diğer görüşleri linç etmeye çalışır. sadece üçüncü dünya ülkelerine özgü değildir. mustafa filmi iyi ve güncel bir örnek olabilir buna.
bu başlıktaki 29 giriyi daha gör