linç yiyecek düşünceler

sona sona
trans kadınların, spor müsabakalarında kadın kategorisinde yarışmalarının haksızlık olduğunu düşünüyorum. ayrı bir kategori açılması gerektiğine inanıyorum.
bu başlıktaki 23 giriyi daha gör