liyofilizasyon

digitalis purpurea digitalis purpurea
droglara uygulanan kurutma yöntemlerinden birisidir. droğun icindeki su dondurulur ve alçak basınçta donmuş olan su, sıvı hale geçmeden uçurulur. bu yöntemle kurutulan ilaçlara en güzel örnek penisilindir.
nurusiyah nurusiyah
dondurarak kurutma anlamına gelen liyofilizasyon, hem kültür koleksiyonlarında hem de kültür kullanılan endüstrilerde çok kullanılan bir yöntemdir. gıda sanayinde de yaygın olarak kullanılan bu yöntem, mikroorganizmalar yanı sıra aşılar, plazma, eritrosit, serum, doku, enzim ve protein gibi pek çok biyolojik maddenin korunması açısından önemlidir. maddenin önce dondurulup, daha sonra süblimleşme ile su baharının çekilip maddenin kurutulmasına dayanan liyofilizasyon yönteminde kullanılan maddenin donma işleminden zarar görmemesi önemlidir. bunun için alternatif yöntem ’l-drying’’tir.