lobut

heraklit heraklit
tahtadan yapılmış şişe benzeri kısa ve kalın sopa.plastik olanı da vardır.bowling oynarken de kullanılır.mecazi anlamda biçimsiz,birşeye benzemeyen demektir.argoda penis anlamında kullanılır.
recai pengül recai pengül
atıp tutma eyleminde yani hokkabazlıkta kullanılan aletlerden birisi. tek parça plastikten yapılma ucuz modelleri bulunabilir. elle tutulan ince kısım sert olduğu için parası olanlara pek önerilmiyor bu (şu paranın gözü kör olsun, hokkabazlıkta bile fakir kalıyoruz). daha janjanlı olanlarında ise sap ne olduğunu tam anlamadığım bir kartonla kaplanıyor. bu lobutu atıp tuttuğunuzda ilk darbeyi emip canınızın acımasını engelliyor.
yalnızlık bir yangıdır yalnızlık bir yangıdır
kısa ve kalın sopa. eskiden süvârilerin kullandıkları yetmiş, seksen cm uzunluğunda dört parmak kalınlığındaki ağaca denirdi. biniciler bunu hayvan üzerinde cirit gibi düz olarak kullanırlar veya dikine doğru havaya fırlatırlardı. ateşli silâhların bulunmasından önce, kale içlerine atılarak içeridekilerin yaralanmalarını sağlamak için de kullanılmıştır. eğer düzenli olarak kullanılacak olursa vücûda faydası çoktur.