lojistik

1 /
lightsun lightsun
lojistiğin son zamanlardaki popüler kavramından değil, ana mantığından bahsetmek istiyorum.

lojistik faaliyetler, insanoğlunun ilk varoluşundan itibaren başlamıştır.
i̇nsan=i̇htiyaç demektir. basit açıdan bakarak, moslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan fiziksel ihtiyaçlar kısmından yemeyi ve içmeyi ele alalım. i̇nsanlar hayatta kalabilmek için öncelikle solumak, sonrasıda yemek ve içmek gibi olmazsa olmaz ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. solumak için ekstra bir gayrete gerek yoktur, fakat yemek ve içmek için birşeyler yapılmak zorundadır. i̇şte bu birşeyler yapma işlemi başladığında bir düzene, bir organizasyona, bir planlamaya ihtiyaç vardır. öncelikle yemek ve içmek için bir kaynak bulunmalıdır. bir su kaynağından içme ihtiyacı, topraktan(ekilerek), bitkiden, meyveden veya hayvanlardan da yeme ihtiyacı karşılanır (barınma, giyinme, evlilik, güvenlik gibi diğer maddi i̇htiyaçlara, sosyal i̇htiyaçlara, manevi i̇htiyaçlara değinmiyorum).

evet yeme ve içme ihtiyacı karşılanmıştır, peki yemek ve içeceklerin fazlası ne yapılacaktır. tabiki öncelikle saklanır, fazlalıklar ise diğer ihtiyaçlarla takas edilmek üzere pazarlara taşınır. i̇şte bu noktada ticaret, aynı zamanda bir planlama, bir organizasyon başlar. neyin takas edileceği, karşılığında neyin alınacağı önceden bilinir, planlanır. pazara nasıl gidileceği, pazara giderken takas malının nasıl götürüleceği, alınacak ihtiyacın nasıl ve neyle getirileceği, depolanması gibi konular gündeme gelir.

buyrun size en basitinden tedarik zinciri, planlama, organizasyon, depolama ve taşıma. yani lojistiğin ana mantığı, insanlık tarihiyle yaşıttır. bundan dolayı "lojistik nefes gibidir kesilince hissedilir", "lojistik=hayat" gibi sloganlar kullanılır ve abartı değildir. "hani nerde lojistik, ben hiç görmüyorum, hayatımda hissetmiyorum" diyenler haklıdır. çünkü bunlar ekmeği alır ve yerler, arkasını düşünmezler, düşünmeleri de gerekmez. siz arkasını düşünmeyin diye lojistik şirketleri "gerisini biz hallederiz" demiyorlar mı?

dünyada küreselleşmeye bağlı değişimler olurken, klasik lojistik mantığı da gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir.

son zamanlardaki popüler lojistik kavramı
lojistiğin günümüzde kabul gören en geçerli tanımı the council of logistics managment (clm) kuruluşu tarafından yapılmıştır. bu tanıma göre lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından (kaynağından) tüketildiği son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.
daha ayrıntılı tanım ve ilgili makale için (bkz: lojistik nedir? - lojistik kulübü lojistik kulübü - lojistik hakkında bilgiler, makaleler ve haberler - logistics club - ınformation, articles and news about logistics logisticsclub )
nagişşş nagişşş
her türlü ürün,servis hizmeti,bilgi ve hammaddenin başlangıç noktasından,ürünün tüketildiği son noktaya kadar geçen tüm aşamalarda,müşteri ihtiyaçlarını karşılayack şekilde depolama süreçleri ile planlama,uygulama ve kontrol faaliyetlerini kapsayan iş alanıdır.
ne olsun bu ya ne olsun bu ya
günümüz rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, maliyetlerini düşürebilmeleri için gerekli stratejik eylem. i̇yi planlanmış bir lojistik destek, tek başına başarı getiremez ancak kötü planlanmış bir lojistik destek felakat için yeterlidir.
militant militant
basit tanımlar ve birkaç önemli noktasıyla lojistik:

lojistik, lojik(mantık) ile statics (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmekte ve sözlük manası olarak mantıki istatistiğe tekabül etmektedir.

sektörün en çok tanınan ve en büyük profesyonel lojistik organizasyonu olan lojistik yönetimi konseyine(the council of logistics management:clm) göre lojistik, müşteri isteklerini karşılamak üzere,hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

seven rs (seven rights: yedi doğru) veya bazen ‘layperson’ tanımı olarak isimlendirilen bir başka tanımlamaya göre lojistik; doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda, doğru yerlerde, doğru zamanda, doğru maliyetle, doğru müşteri için kullanılabilirliğini sağlamaktır.

lojistiğin amacı, iş süreçleri arasında, bilgi ve malzeme akışının kurum içerisinde tasarımı, kontrolü ve düzenlenmesidir.

lojistik faaliyetleri: başlangıçta taşımacılık faaliyeti lojistik kavramını açıklamada yeterli iken günümüzde hizmet sağlayıcıları müşteri talepleri doğrultusunda bir çok yeni faaliyeti gerçekleştirmektedir.

nakliye,
depolama,
envanter yönetimi,
elleçleme,
sipariş işleme,
ambalajlama,
satın alma,
tahmin vb.

toplam lojistik maliyetleri gelişmiş ülkelerde gsmh’nin %10’u civarındayken, gelişmekte olan ülkelerde %30’lara kadar çıktığı görülmektedir.

faaliyetler içerisinde ise taşıma maliyetleri %60-65, envanter maliyetleri %25-30 oranlarındadır. dolayısıyla lojistik maliyetlerinde iyileştirme(minimizasyon) yapmak isteyen bir işletmenin ilk olarak inceleyeceği faliyetler taşıma ve depolamadır.

özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar lojistik süreçlerini bu işte uzmanlaşmış firmalara devreder ve işbirliği içerisinde çalışılırsa lojistik maaliyetleri azalmış, üretici firmada daha iyi bildiği üretim üzerinde yoğunlaşırsa üretimdeki maliyetlerde azalacak, kalite ve verimlilik artacaktır.

her geçen gün artan ihtiyaçlarla birlikte sürekli gelişecek, gelişmek zorunda olan bir sektördür lojistik.

sektörde oldukça geniş iş imkanları mevcuttur.

sektörün ihtiyaç duyduğu elemanlar, teknolojiyi sürekli takip eden, analitik düşünebilen, ingilizce yanında genelde fransızca ya da farklı bir daha bilen... şeklindedir.

bir sonraki derste görüşmek üzere.
komiknickbulamadim komiknickbulamadim
türkiye'de iki türlüsü vardır.biri sözlük anlamının aynısı olan ve taşıma - dağıtım işlerini kapsayan ve genel anlamda lojistik firmaları altında oluşan iş alanı. diğer ise tüm operasyonel işleri kapsayan iş alanıdır.

zira üretim toplumu olmaktan çıkıp tüketim topluma hızlıca dönüştüğümüz zamanlar ki bu özellikle 1990'lı yıllarda olmuştur bu alan inanılmaz popüler ve gerekli hale gelmiştir. ardından endüstri mühendisliği popüler olmuş ve bu alanlara bu meslek sahiplerini yönelndirmeye başlamıştırç

genel anlamda operasyonel lojistik işlemleri bir külfettir. zira etten püften her şey ile muhattap olmak ve problemleri çözmek zorundasınızdır. işlerin planlanmasından, satın almasından ve tedariğinden sorumlu olmak yoğun bir tempoya, analitik düşünme, hızlı problem çözme tekniklerine sahip olmak gerekir. pratik çözümler üretmek zorundasınızdır çünkü çok iş az zaman vardır.

bunun yanında monoton bir iş tanımından çok farklıdır. bu da işteyken eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar. her an hiç karşılaşmadığınız sorunlarla baş etmeniz gerekebilir. bu temelde ilk başta itici gibi dursa da genele yayıldığında iyidir çünkü birden çok alanda tecrübe sahibi ve bilgi sahibi olmanızı sağlar.

iyi bir şeydir. daha da gelişecektir.
oscar wilde bakışı oscar wilde bakışı
insanlık varolduğu sürece yeryüzünden silinmeyecek olan bir meslektir lojistik. gelecekteki mesleğim. halk arasında pek bilinmez. misal sorarlar 'ne okuyorsun?' diye sen de büyük bir gurula 'lojistik' dersin. ama karşı taraf anlamaz ardından şu soru gelir: 'pardon ama lojistik tam olarak ne oluyodu?' sonra açıkla işin yoksa.
fotomaşin fotomaşin
bu bölümü okuyorum. çoğu insanın tepki " locistik ne oluyo ya?" şeklinde. öncelikle "lojistik" canım. arkadaşlarımda "kamyoncu,tırcı" gibi lakaplar kullanmaya başladılar. sanırım yalnız değilim.
mavikuzgun mavikuzgun
sebze meyve taşımacılığı gibi kabzımallık işidir. kabzımallık sıfatını kendilerine yakıştıramadıkları için latince logistics kelimesi ile ifade edilmeyi severler. nasıl ki çiftçi hıyarı traktörle kasabaya getiriyor, kasabada tüccar alıp hale götürüyor sonra halden yurda dağılıyorsa lojistik dediğin tedarik zinciri de böyledir.
mavikuzgun mavikuzgun
çalışanınlarına kıdem tazminatı vermeden kapı önüne koyan, çakma bir sürü iş yapan, alinin külahını veliye giydirmeye alışmış, şoförlerine mazot aldırıp onu araçlarına alacak kadar kategulliye alışmış sektördür, kamyoncu esnafı bile onlardan dürüst çalışır.
1 /