longa

anexeiss anexeiss
klasik türk müziğinde yörük özellik taşıyan oyun havası. bilhassa 19. yy.ın sonlarından itibaren, nim sofyan usûlüyle bestelenmiş kimce oyun havalarına verilen isimdir. çeşitleri, nihavend longa, ferahfeza longa, şehnaz longa, kürdilihicazkar longadır.

süt oğlan, tosun paşa filmlerindeki müzikler hep bunlar olup athena'nın skalonga'sı da buradan gelmekte olup nihavend longa olmaktadır.