"bazıları ise bu kelimenin anlamını kavrayamayıp inatla zarar verir karşısındakine. her hatası sineye çekilse, davranışlarının nedeni az-çok bilinse ve anlayışlı davranılsa bile, bazen de bunun değerini bilmeyip tepenize çıkandır. her iyi niyetinizi suistimal edip bütün çabalarınızı boşa çıkarandır. ..."(devamı)

yeni üye alımlarımız bir süreliğine kapalıdır.