""dua, düşüncenin üzerine karanlık basınca başlar." der alain." (devamı)

yeni üye alımlarımız bir süreliğine kapalıdır.