"firavun kralların ölümden sonraki yaşamlarında da varlıklarına, hizmetçilerina ve askerlerina sahip olabilmek için beraberce gömüldükleri, büyük anıt mezardırlar. ancak bu şekil aslında alt tabakadan olan insanlar için de kullanılmaktaydır yani bir başka değişle aslında bir çeşit mezarbaşlarıdır. bü..."(devamı)

yeni üye alımlarımız bir süreliğine kapalıdır.