"ii abdülhamid istibdadından bıkmış, halkına küsmüş servet i fünun çevresinin tevfik fikret önderliğinde inzivaya çekilmek için ciddi ciddi iltica etmeyi düşündükleri ülkedir. daha sonraları dergi çevresindeki anlaşmazlıklardan ötürü gerçekleşmeyen bu inziva fikri, fikret özelinde hisarüstü'ndeki aşi..."(devamı)

yeni üye alımlarımız bir süreliğine kapalıdır.