macbeth

8 /
kuş sütü kuru hüzün kuş sütü kuru hüzün
(...)

" kendini boşuna harcamış olur insan,
dilediğine erer de sevinç duymazsa.
yıktığın hayat kendininki olsun daha iyi,
yıkmakla kazandığın şey kuşkulu bir mutluluksa."

" yaşam bir budalanın anlattığı, ses ve öfke dolu, hiçbir anlamı olmayan bir öyküdür. "
melayda melayda
"bu er geç olacaktı, bu haber bir gün gelecekti. yarın sonra yine yarın, yarın diyerek küçük adımlarla ömrün son hecesine kadar ilerleyecektir zaman. ölüm yolunda ilerlerken bütün dünlerimiz, geçmiş günlerimiz, sersemlere ışık tuttu. sön, kısacık mum, sön! ömür bir yürür gölge; zavallı bir kukla ki sahnede salınıp çırpınarak saatini dolduruyor, sonra bir daha adı duyulmuyor: bir aptalın anlattığı bir masal bu; sırf gürültü, patırtı; bir anlama geldiği de yok."

shakespeare'in ünlü oyunu
darth minor darth minor
kendini boşuna harcamış olur insan
dilediğine erer de sevinç duymazsa.
yıktığın hayat kendininki olsun daha iyi,
yıkmakla kazandığın şey kuşkulu bir mutluluksa.
8 /