madenlerde devlet hakkı

sageeth sageeth
3213 sayılı maden kanununca 14. madde'de belirlenmiştir. şöyle ki, öncelikle;

- "devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınır." der. detayları şu şekildedir:

- i. grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,

- i. grup (b) bendi madenlerden %4 oranında,

- ii. grup (a) ve (c) bendi madenlerden %4 (kaba inşaat, baraj, gölet, liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki devlet hakkı boyutlandırılmış fiyat üzerinden alınır.) oranında,

- ii. grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4,5 oranında,

- iii. grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğer madenlerinden %5 oranında,

- iv grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden ekli (3) sayılı tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden ise %3 oranında,

- v. grup madenlerden %4 oranında alınır.

son zamanlarda çok gündem olan altın için ekli tablo da şu şekilde: