mainframe

ufkabakan81 ufkabakan81
günümüzde ana bilgisayar olarak kullanılsa da gerçek anlamda ibm tarafından yaratılan bir sunucu teknolojisidir. her işi yapan kaslı bir ana bilgisayar vardır, kullanıcılar terminaller kullanarak işlerini görürler. daha basit bir açıklama ile kullanıcıların terminalleri mainframe olmadan bir işe yaramıyordu. sabit sürücü taşımayan terminallerde kendine ait bir işletim sistemi olmaz zira. yönetilmesi rahat ve güvenliği yüksek olarak kabul edilse de terminallerle mainframe arası yüksek hızda bağlantı gerektirmesi gibisinden nedenlerle eski önemini yitiren bu teknoloji ibm tarafından hala yaşatılmaya çalışılıyor.
singleton singleton
mainframe sistemlerinde bir ana bilgisayar vardır ve tüm kullanıcılar bu bilgisayara bağlanarak işlemlerini gerçekleştirirler. mainframe'e has olan i/o kanalına takılacak her birim, kendisine ait donanımı kontrol edip, farklı bir işletim sistemi çalıştırabilir.

mainframe kullanan yerlerde yazılım çoğunlukla cobol dili ile yapılırken pl/i ve assembly dillerine de sık rastlanır.
eski yazılım dillerini destekliyor olması, bundan dolayı teknolojinin gelişiminin çok yakından takip edilememesi, eğitim sisteminde gitgide azalan yeri ve yıllık kiralarının çok yüksek olması mainframe'in dezavantajları olarak sayılabilir.

bununla birlikte;
*herhangi bir sorunda hemen paralel sistemin devreye girerek hata oluşmasını engellemesi ve sistem çalışırken bile donanımları takıp çıkartabilme özelliği, sistem kaynaklarını paylaşabilen birbirinden tamamen izole şekilde çalışabilen sanal bölümleri vardır.
*bir çok ibm mainframe'i cics tarnsaction'larını destekler. ayrıca aynı anda çok sayıda transaction'ı kaldırabilir. bu nedenle çok kullanıcılı sistemlerde tercih sebebi olmuştur.
*çok büyük veri kitlelerini, var olan diğer sistemlere göre daha hızlı process edebilir.
*oldukça güvenli bir yapıdır.

gelişen teknoloji ile birlikte mainframe'lerin kullanımının azalacağına dair bir yargı vardır fakat yıllardır süregelen alışkanlıklar ve bu sistemin sağladığı yararlar nedeniyle bir çok büyük firma -özellikle bankalar- mainfarme'i kullanmayı tercih etmekte ve mainframe'ler ibm'in gelirinde hala yaklaşık %5'lik bir yer almaktadır.