makyevelist

sakıncalı piyade sakıncalı piyade
"insanlara ya iyi davranınız ya da onları ayaklarınız altında eziniz.az incinirlerse intikam peşinde koşabilirler,daha fazlasındaysa bunu akıllarına bile getirmezler"

"birinin kötülüğüne karşı sizin vereceğiniz karşılık bin beter olabilir ve olmalıdır"

gibi görüşlere sahip ve prens'in yazarı olan makyavelli'nin savunucuları.
burası istanbul yeditepe burası istanbul yeditepe
mayyevelizm, italyan düşünür ve politikacı niccolo machiavellinin görüşleri temelinde aslolan şeyin amaçlar olduğu, bu amaçların hangi yolda elde edildiğinin ise o kadar önemli olmadığı yatar. makyavelizme göre: "amaca giden yolda her şey mübahtır." eğer ki bir yol başarıya gidiyorsa o amaç uğruna yapacağınız her türlü şey doğrudur.devlet yönetimi ile ilgili düşüncelerinin temelini "prens"adlı kitabında açıklamıştır. devleti yöneten prensin duygularına kapılmadan ve acıma duygularını bir kenara bırakarak devleti yönetmesi gerektiğini belirtmiştir.gerektiğinde 1 insanın devlet tarafından öldürülmesinin çok daha fazla insanın yaşamasını sağlayacağını belirterek prense öğütler vermektedir. temelinde bu görüşlere paralel olarak başka bir bakış açısı da "devlet her ne olursa olsun sorgulanamaz." savını diyen kişidir.

ticari kapitalizmin, modern devletleri oluşturduğu temelinde, liberal-kapitalist sistemin ilk adıdır da diyebiliriz.
toprağın sesi toprağın sesi
hedefe ulaşmak için can yakmaktan, can almaktan kolaylıkla bahsedebilen bir görüşün günümüzde de kendi egoları için her konuda sınırsız özgürlük anlayışı ile yürütmekte oldukları benim için kainat anlayışının temel taşıdır