mal beyanı

muglak muglak
icra-iflas hukukunda haciz konusunda karşımıza çıkar. alacaklı borçlunun mallarının haczedilip satılmasıyla tatmin edilir. fakat bu işlemin gerçekleşebilmesi ve haczin başarılı olabilmesi için borçlunun ne gibi mallarının olduğunun bilinmesi gerekir. bu nedenle ödeme emrine süresi içerisinde itiraz etmeyen ya da itiraz etmeyeceğini bildiren borçlu mal beyanında bulunmakla mükelleftir. eğer borçlu ödeme emrine itiraz ederse, itirazının kesin ya da geçici olarak kaldırılmasının kendisine tebliğ ve tefhiminden itibaren üç gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır. bu zorunluluk icra-iflas kanununda da hüküm altına alınmıştır.

(bkz: ukteydim doldum)
bu başlıktaki 18 giriyi daha gör