mal beyanı

1 /
muglak muglak
icra-iflas hukukunda haciz konusunda karşımıza çıkar. alacaklı borçlunun mallarının haczedilip satılmasıyla tatmin edilir. fakat bu işlemin gerçekleşebilmesi ve haczin başarılı olabilmesi için borçlunun ne gibi mallarının olduğunun bilinmesi gerekir. bu nedenle ödeme emrine süresi içerisinde itiraz etmeyen ya da itiraz etmeyeceğini bildiren borçlu mal beyanında bulunmakla mükelleftir. eğer borçlu ödeme emrine itiraz ederse, itirazının kesin ya da geçici olarak kaldırılmasının kendisine tebliğ ve tefhiminden itibaren üç gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır. bu zorunluluk icra-iflas kanununda da hüküm altına alınmıştır.

(bkz: ukteydim doldum)
dirty black dirty black
kanunen zorunlu durumdur. mal beyanı süresi içerisinde mal beyanında bulunmayan borçlular daha sonra borçlarını ödeseler bile mahkemelik olurlar. suç kanuna mualefet etmek ve yazılı imtiyaza uymamaktır. ilk sefer için 10 günden 3 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıp beraat ederler ikinci sefer için teşekkül süreklilik arz ettiği için 10 gündün az olmamak şartıyla hapis cezası alırlar ve cezaları para cezasını çevrilmez. ülkemiz mahkemelerinin neden dolu olduğunu gösteren gereksiz durumlardan sadece biridir.
entel geçinen anten entel geçinen anten
beni̇m ki̇ şu şeki̇ldi̇r paylaşmak i̇stedi̇m:

uykusuz arşivim

şiir kitaplarım

film afişlerim

bir düzine atılmayı bekleyen papuclarım

anahtarlık niyetine kulladığım cakmaklığım

sevildiğini bilmeden yasayan sevgililerim

hayalini kurmayı her seferinde ertelediğim geleceğim

hiç kullanılmamış taraklarım

kıymet bilmeksizin harcadığım dostluklarım

ha bir de kafama ilk fırlatılan terlik.hala saklarım.
papazzz papazzz
her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan bakanlar kurulu üyeleri, (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)
noterler, türk hava kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve türk kuşu genel müdürlüğünde, türkiye kızılay derneğinin merkez kurullarında ve genel müdürlük teşkilâtında görev alanlar ve bunların şube başkanları, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda. kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönelim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli malî müşavirler, kama yararına sayılan demek yönetici ve deneticileri, gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları

mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu kanun hükümlerine tabidir.


yukarıda sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıktan tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre maliye ve gümrük bakanlığınca yapılır.
telege telege
en güzeli için:

1- avşa adasında üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen
2- gökyüzünde bir bulut
3- bitlis'te beş minare
4- biri yazlık, biri kışlık iki platonik sevgili
5- büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın öğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı
6- ıslıkla da çalınabilen dört anonim türkü
7- palandökende bir palan, iki döken
8- kastamonu'da üç kasto
9- üç fay hattı
10- bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma
11- dünyada mekan
12- ahirette iman
13- denizde kum
14- uzayda yerçekimsizlik
15- bir çuval gazoz kapağı
16- bir kiprit kutusu sigara izmariti
17- onsekiz saç biti
18- biri ingilizce altı adet küfür
19- yirmi tane boş naylon poşet
20- sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht
21- bir sürü saç sakal, kıl, tüy, yün
22- üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üç ayrı banka reklamlı bank
23- bi ayakkabı çekeceği
24- iki büyük taş kütlesi
25- bi adet ağaç gölgesi
26- üç kuş kanadı sesi
27- bir sürü kedi köpek
28- bir marmara denizi
29- camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci
30- her akşam karıştırılan dört adet çöp büdonu
31- çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili
32- nakit 15 kuruş
33- anne babadan kalma yarısı yaşanmış bir ömür
*
can yücel.. saygıyla anıyoruz ve öksüz kalmış piçler gibi özlüyoruz.- o olsa böyle anlatırdı durumumu heralde- selam olsun..
kymindis kymindis
bugün metrobüste 1.60 boyunda 120 kg civarındaki cüssesiyle balık istifi otobüse girmekte ısrar edip 5 kişinin 3. boyutu terk etmesine sebep veren, her durakta inenlere de yol vermeyerek neredeyse milletin durağı kaçırmasına sebebiyet veren, kapının açılıp kapanmasına engel olarak kapıları en az iki defa kapanıp açılmasına neden olan şahsı beyan etmektir.
1 /