manganez

chaconne chaconne
simgesi: mn
grubu: 7b (geçiş elementi)
atom numarası: 25
bağıl atom kütlesi: 54,93805
oda sıcaklığında: katı
erime noktası: 1244°c
kaynama noktası: 1962°c
yoğunluğu: 7,43 g/cc
keşfi: 1774 - johann gahn
atom çapı: 1,79 å
elektronegatifliği: 1,55
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d54s2
yükseltgenme basamağı (sayısı): 7, 6, 4, 2, 3
radyoizotopları: yok