mars

hell guardian hell guardian
phobos ve deimos adında iki uydusu vardır.
bir gününü 24 saat 37 dakikada tamamladığı için bizimle aynı günleri geçirebiliriz. güneş etrafındaki bir turunu 687 günde tamamlar.

ilk dış gezegendir. yani güneşe olan uzaklıkta bizden ötedeki ilk gezegen.

meşhur marduk hikayesine karışan bir gezegendir. hikayeye göre marduk; ars ile jüpiter arasındaki bir gezegen iken çarpışma olmuştur.

bu gezegen de yine neredeyse çember çizer(yörünge eğikliği: 2 derece)
bu başlıktaki 129 giriyi daha gör