maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi

1 /
viola viola
1. fizyolojik ihtiyaçlar ( açlık, susuzluk, cinsellik gibi)
2. güvenlik
3. ait olma ve sevgi
4. saygı
5. kendini gerçekleştirebilme
bu görüşe göre insan en temel ihtiyacını gidermeden, bir diğerine geçemiyor.
hexagram hexagram
maslow'un bu teorisi,iki temel varsayıma dayanır.
1.insan davranışları onun belirli gereksinmelerini gidermeye yöneliktir.
2.insan gereksinimleri öncelik sırasına konabilir.buna göre, alt düzeydeki bir gereksinim belli ölçüde karşılanmadıkça birey, bir üst düzeye gereksinmeyi karşılamaya yönelmez.

bu yaklaşıma göre de birey gereksinimleri 5 grupta toplanır.
1.temel fizyolojik gereksinimler
2.güvenlik gereksinimi
3.sosyal gereksinimler
4.saygınlık gereksinimi
5.kendini gerçekleştirme gereksinimi.
kerrigan kerrigan
maslow ihtiyaçlar hiyerarşisini oluştururken iki öğeyi temele alır:
-kültür
-aile tutumları.

bu hiyerarşi rehberlik ve psikoljik danışmanlığın temelini de atmıştır. ilk iki ihtiyaç rehberliği oluştururken son üç ihtiyaç psikolojik danışmanlığı kapsar.
kremberiz kremberiz
bu hiyerarşiye göre bir alt tabakadaki ihtiyacını gidermeyen insan bir üst tabakaya terfi edemez. örneklemek gerekirse. bir insan öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır. aç insan için güvende olup olmamak o kadar da önemli değildir. ikinci olarak güven hissidir. karnı doyan insan da ikinci olarak güvende yaşamak ister. tıpkı hayvanlardaki gibi. avcı karnını doyurmak için ava gider. ve bunu yaparken tehlikelere atılır. karnı doyduktan sonra önemli olan hayatını sürdürmektir.bu ikisini karşılayan insan da artık yavaş yavaş insan olma gereksinimlerini karşılamak ister. merdivenden çıkar gibi, bir adımı atıp daha sonra diğer adımı çıkmak gibidir. yani bir alt tabakadakini karşılar daha sonra bir üst tabakadaki ihtiyacı karşılarsınız.
eolys eolys
illaki böyle olacak, alt basamak tatmin edilmeden üste çıkılmaz gibi bir durum yoktur bu hiyerarşide, bir iki basamağın atlanması yaygın bir durumdur. çok acıktığı halde yaptığı işe ara vermeyen eşref usta gibi.
eminsaydut eminsaydut
bu hiyerarşide ait olma hissi ve aşk üçüncü kademede sayılır. aç adam aşık olamaza demeye getirir ki işletmeden soğumama sebep olmuştur. aşkın beklemesi mi olur yaw...tamirci çırağı geldi bak şimdi aklıma.

kendini bilme tanıma dördüncü sıradadır. içsel gelişim, yani bir nevi nirvanaya ulaşma en üst basamaktır. ferrarisi olmayan kapıdan giremeze getirir, beni çılgına çevirtir.

aslında doğu ile batının hayata bakışları arasındaki farkı çok güzel gösterir. şarka göre aşık kaystır..mecnundur..delidir, dilencidir. garba göre ise en üstün aşk şovalyededir. biz egoyu silerek gerçekliğe adım atarız, onlar doyurarak.
maslow maslow
motivasyon teorilerinin temelini oluşturur. kendisinden sonra yapılan bütün çalışmalar maslow'un piramidinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. ayrıca maslow, insan ihtiyaçlarının ilk defa hiyerarşik bir sırada olduğu iddia etmiş ve bir basamaktaki ihtiyaç kısmende olsa karşılanmadan diğerine geçilemeyeceği savunmuştur.

basamağın en altında fizyolojik ihtiyaçlar yer alırken en yukarıda kendini gerçekleştirme ihtiyacı bulunur. basamaktaki ihtiyaçlarda kendi aralarında bir sıraya tabii olmasına rağmen aç karnına sikişen insanlar teoriyi çürütme noktasına getirmiştir. bugün bu teorinin en çok tartışılan noktasıda; insanların gerçekten bir alt basamaktaki ihtiyacını karşılanmadan bir üsttekini istiyor olabilmesidir.
red satin stilettos red satin stilettos
pratik hayatta çok işe yarayan, kendime bolca örnekler bulduğum hiyerarşidir. hatta yurdumuz insanının sorgulama yeteneklerinden neden mahrum olduğuna dair kendime yaptığım açıklamalardan birinin temelinde olan teoridir. millet açken neden etrafındaki olayları sorgulasın, doğru tercihler yapsın ki? millet çeşitli tabulardan dolayı bastırılmış duygular yaşıyorken neden kızına, kardeşine, elalemin kızına tecavüz etmeyi bıraksın ki? bir üst basamak için alttaki basamağın ihtiyaçların yeterince karşılanmış olması gerekir.
yok yok
özetle
teoriye göre kişi öncelikle yemek, içmek, sevişmek gibi fizyolojik gereksinimleri, sonrasında güvenlik gereksinimini, sonra ait olma gereksimini, ardından sevgi-saygı gereksinimini karşılamalıdır ki kendini gerçekleştirme basamağına çıkabilsin.
scrappy scrappy
cinselliği en alt basamağa koymuş hiyerarşi.

bu duruma göre ilk görüşte aşk diye bir şey yok. o ilk görüşte hissedilen şehvet. önce karnını doyur, seviş. sonra barınak bul. en sonunda aşık ol. aşık olduktan sonra karşındakinden saygı bekle. karşındaki saygı göstermezse sil baştan;

-abi ölmeden önce yapılması gereken otuz şeyi yaptım şimdi ne olacak?
_otuzbirden devam...
1 /