mehmet celal bey

ofansif sol bek ofansif sol bek1888-1928 yılları arasında yaşayan bürokrat ve siyasetçi.

1888'de adana'da doğdu. mekteb-i mülkiye'yi (siyasal bilgiler fakültesi) bitirdikten sonra dahiliye nezareti (içişleri bakanlığı) bünyesinde çalışmaya başladı. adana maiyet memurluğu, nahiye müdürlüğü, kulp ve genç kaymakamlıkları ve son olarak genç (bingöl) valiliği yaptı. genç valiliği görevinden sonra 8 ocak 1920 seçimleri için genç'ten mebus namzeti (milletvekili adayı) oldu ve seçildi. tarihin bu en kısa süreli meclis-i mebusanı'nda genç mebusu olarak 66 gün boyunca görev yaptı. istanbul'un işgali ve meclis-i mebusan'ın dağıtılmasından sonra anadolu'ya geçti. ankara'daki 1. tbmm çalışmalarına genç mebusu olarak dahil oldu. mebusluk görevi 1923'e kadar devam etti. mebusluk görevinin sona ermesinden sonra aktif politikadan çekildi. 28 temmuz 1928'de yaşamını yitirdi.

mehmet celal bey, evli ve iki çocuk babasıydı.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)