mehmet emin bey

ofansif sol bek ofansif sol bek
1873-1929 yılları arasında yaşayan din adamı ve siyasetçi.

1873 yılında aydın'ın bozdoğan ilçesinde dünyaya geldi. bozdoğan rüştiyesi'ni (ortaokul) bitirdikten sonra istanbul'a giderek fatih medresesi'nde öğrenim gördü. fatih medresesi'ni bitirdikten sonra dere camii medresesi'nde müderrislik yaptı. müderrislik görevini takiben bozdoğan müftülüğü de yaptı. müftülük görevini sürdürürken milli mücadeleye katıldı. 8 ocak 1920'deki genel seçimlerde aydın mebusu olarak meclis-i mebusan'a seçildi. istanbul'un işgalinden sonra meclis-i mebusan dağılınca ankara'ya geçti. ilk tbmm'de aydın mebusu olarak görev yaptı ve bu görevi sırasında da müftülük vazifesini sürdürdü. 1923 seçimleri ile birlikte mebusluk görevi sona erdi. 30 aralık 1929'da yaşamını yitirdi.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)