mehmet kamış

ittihadı islam ittihadı islam
---alıntı---

hz. peygamber (sas), hıristiyan olan i̇bn harris bin ka'b ve dindaşlarına yazdırdığı anlaşma metnine, "şark'ta ve garp'ta yaşayan tüm hıristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları allah'ın, peygamber'in ve tüm müminlerin himayesindedir." maddesini koydurmuş, nasraniyet dini üzere yaşayanlardan hiç kimsenin kerhen i̇slam'a icbar edilmeyeceğini, hıristiyanlardan birisinin herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalması halinde müslümanların ona yardım etmek zorunda olacağını söylemiştir!

çağın müceddidi bediüzzaman da gayrimüslim ermenilerin komşularımız olduğunu belirtirken, "şu memleketin saadeti ve selâmeti ermenilerle ittifak ve dost olmaya vabestedir (bağlıdır). fakat mütezellilâne (zillet içinde) dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi (milli onuru) muhafaza ederek, musalâha (barış) elini uzatmaktır." diyor.

hayat felsefelerini i̇slam'dan alan topluluklardan gerek selçuklular zamanında gerekse de osmanlı döneminde hıristiyanlarla müslümanlar aynı topraklarda birlikte yaşadı. hıristiyanlar, inançlarından dolayı ne horlandı, ne kınandı ne de baskı gördü. bin yıldır dini referanslarla bu toprakları yönetenler, rumlara, süryanilere, ermenilere, yahudilere ya da kendisi gibi inanmayan hiç kimseye baskı yapmadı, olabildiğince dini özgürlük sağladı. hal böyle iken bugün kendine muhafazakâr diyen bazı kesimlerin bunları yabancı görmesini anlamak gerçekten çok zor. devletin yıllardır bu konudaki gayri i̇slamî tavrını bazı muhafazakâr kesimlerin böylesine içselleştirmesi büyük bir çelişkiden ibarettir. ruhban okulu meselesine bakış açımızdan tutun da bu ülkede yaşayan rum ve ermenilerin hâlâ toplum içinde kimliklerini rahatça açıklayamamaları, toplumsal ayıptan başka bir şey değildir.

---alıntı---

i̇nanç özgürlüğüne yeniden kafa yormak bizim gayrimüslimlere bakışımızı, onlara davranışımızı kim belirliyor? bunlarla ilgili düşüncelerimizde neyi referans alıyoruz? bu konuda dini inan... zaman
ittihadı islam ittihadı islam
---alıntı---

devlet içindeki şebeke ile pkk içindeki bu habis ruh temizlenmedikçe bu meselenin çözülmesi mümkün olmayacak. çünkü bu habis ruhun ne kürtler umurunda ne de türkler. meselenin temelinde türkiye'nin yorulması, yorgunluktan bitap düşürülmesi ve her türlü teklife hazır hale gelmiş bir kamuoyu oluşturulması niyeti var.

---alıntı---


terör ya da işkence bu bir işkence metodudur biliyorsunuz. mahkûm uzun işkencelerden sonra, dışarı bırakılacağına inandırılır. tam dışarı çıkacağı sırada bir gerekçe i... zaman
5e8a 5e8a
sohbetin sonuna doğru höpürdeyen insanlara halk arasında verilen ad.

burda nasıl olsa soyadım bilinmiyo diye rahatça atıp tutuyorum tabi. bi bilinse ne taşşaklar geçilir.. böyle yarrağı anımsatır bişi.
minden megvaltozik minden megvaltozik
bugünkü yazısında 28 şubat iktidar kliklerinin eleştirisini verirken kendi iktidarlarına bir o kadar benzemesi nedeniyle tebessüm ettiğim yazar. bülent arınç da bugün 12 eylül referandumundan güç aldıklarını belirtti. eskinin statükosunu tasviye edip yeni ve kendi olanlarını yerleştirenlerin hala bu kadar darbe mağduru ayağına yatması artık gerçekten komiktir. yeni baskı rejimileri gittikçe otoriterleştirirken bu ne perhiz diyor insan ya da bir enver gökçe şiirindeki gibi: 'bu ne yaman çelişki'. neyse ki diyalektik der ki çelişkiler ilerletir tarihi. güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz. mağdurları olmadan süreceğiz ama onların...