mehmet kütükçüoğlu

bınar bınar
mimarlık bölümü bitirme a jürisine geldiğinde kadife takımı ve converseleriyle kız öğrencilerinin dikkatini çeken ve öğrencilerin projeleriyle hoca olan jüri üyelerinden çok daha fazla ilgilendiği dışardan bir göz olarak farkedilen, odtü mezunu olduğu söylenen cazcı, karizmatik, hoş bi mimardır kendisi