mektubat

demesterizasyon demesterizasyon
mevlâna'nın başta selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisinden sorulan ve halli istenilen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur.
mevlâna bu mektuplarında, edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır. mektuplarında "kulunuz, ben deniz"gibi kelimelere hiç yer vermemiştir.
hitaplarında mevki ve memuriyet adları müstesna, mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa, onu kullanmıştır
azwepsa azwepsa
hakikat yayınevi tarafından çevrilen imam-ı rabbani kitabı rezil bir çevirisi tam bir kepazeliktir.

imam ı rabbani 1564-1624 yılları arasında yaşamıştır. kitapta bahsedilen isimlerin kimileri kendisinden bir hatta iki asır sonra doğmuştur.

belli ki hakikat yayınevi mektupları çevirirken kendilerinden de bir şeyler katmış.
bkz: sayfa 357