merih

rasmus rasmus
unisex bir isim. favorim.

eski çağlarda savaş tanrısıyla * özdeşleştirildiği için erkeklere daha uygun bir isim olduğunu düşünmekteyim. (bkz: mars)
z3yn3p z3yn3p
behram şekliyle de geçer. feleğin başkomutanı kabul edilir. elinde bir kılılçla veya hançerle tasvir edilir. yiğitlik, öfke, kuvvet gibi özelliklerle anılır.
cumburlop cumburlop
lokantası vardır nevizadenin hemen altında. akşamcıya, maççıya, solcuya, sağcıya, kafayı bulup erman toroğluna sataşmacıya rahatlıkla tavsiye edilir.

kalan rakınızın üstüne isminiz yazılıp, saklanır bir sonraki gelişiniz için.

lezzet fiyat dengesi itibariyle bölgenin en iyilerindendir.
useful idiot useful idiot
evet kırmızının en alevli tonu. o kadar güzel bir renkti ki güneşte açıldıkça daha güzel oluyordu. yeniden boyatılınca daha güzel... kısacası, her zaman daha güzel...