merkür

zeus zeus
güneşe en yakın ve dolayısıyla üzerinde canlı barınması imkansız olan gezegen..

güneşe ortalama uzaklığı: 57.9 milyon kilometre
dönme periyodu (bir günü): 58.6 dünya günü
yörünge periyodu (bir yılı): 87.9 dünya günü
çapı: 4879 kilometre
çekim gücü: dünya'da 100kg = merkür'de 38 kilogram
bu başlıktaki 32 giriyi daha gör