meşrutiyet

anduril anduril
bir yönetim şeklidir, kral, hükümdar yada padişahın yanında bir meclistir yürütme yetkisinin devletin başında olan kişiye, yasama yetkisinin meclise ait olduğu yönetim şeklidir.osmanlı devletinde sultan 1. abdulhamit tarafından tanzimat fermanı sonrası toplum baskısı yüzünden birinci me$rutiyeti ilan etmiştir ve sonrasında elinde bulunan meclisi kapatma yetkisi sadece padişa aittir yasası ile meclisi kapatmıştır. daha sonrasında ittihat ve terakki partisinin baskısı ile ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir
ipimlekusagim ipimlekusagim
her bünyeye hususi ihtimam gösteren monarşi sil[si]lesi. geyiği meşhur olan bir idare hareketidir. ıı. meşrutiyet'le göğeren epik bu mevzuyu alakanıza sunuyorum.

20. yüzyıl başında meydana gelen olayda resne dağları’nda (yugoslovya bölgesi) resneli niyazi bey ve çetesinin peşine bir geyiğin takıldığını görüyoruz. çete nereye, geyik oraya. gel zaman go taym geyik ve çete birbirine o kadar çok alışır ki ayrılmaz bir bütünü oluştururlar. ıı. meşrutiyet ilan edilince (1908), geyik de resneli niyazi bey'le ıstanbul'a getirilir ve meşrutiyet kutlamalarına katılır. halkın geyiğe yoğun ilgisi çemberlitaş'taki kutlamalarda doruğa ulaşır. kutlamalar bitince geyik, çemberlitaş'ta sergilendiği yerde (büyük bir binanın giriş katıdır) unutulur. toplumumuzda fazlasıyla içkin olan bu davranış budalalığı, unutma hastalığı zavallı geyiğin de sonunu hazırlar ve kaderine terkedilir. neticede geyik açlıktan terk-i dünya eyler. şimdi ise 'geyik muhabbeti'nin bu 'geyik'ten ileri geldiğini düşünmek nazarımda bir geyikten daha manidar. komik mi? hiç sanmıyorum.
kaynak kişi kaynak kişi
meşru (yasal) kökünden gelmekle birlikte meşruiyet (yasallık) sözünden farklılık gösteren kelimedir. mutlak yönetimin iktidarının ilk defa yasalarla ve denetim organı olan parlamentoyla kısıtlanmasını anlatma amacıyla kullanıldığı için, yasayla sınırlandırılmış iktidar şeklinde tercüme edilebilir.

yıllar sonra gelen edit: keyfiliğe değil, yasalara dayanma anlamında yasallık olarak tek kelime karşılık kullanılabilir.