michel foucault

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
mollacellad imam u azam
michel foucault 17-18.yüzyılın koşutluğuna karşılık bilimler sınıflandırıldıkça,paranın değerini artı değer kuramları,`merkantalizm olmak üzere anlatan binbir türlü kuram ortaya çıktıkça kavramları bir koşutluğa paralel olarak değişen dilin olanaklarını çözümleme yapabilmek amacıyla en iyi kullanmış olan yazarlardan biridir.çözümlemeleri daha çok veri içeriklidir.araştırış tarzı daha çok tarihselciliğin başladığı kökene dikkat eden ama o kökeni `rousseacu doğalcı teorileri eleştirip yadırgayacak bir biçimde verileri tamamıyle tarihselcilik içinde seçen bir doğrultuda objektiftir..freud ve marxın teorilerinin bir özgürlük anlayışının peşinde koşar görünmelerine rağmen toplumsal baskı konusunda oluşturdukları kitle bakımından çok haklı bir biçimde `saf ırkçı teorilerle,nietzcheci üst insanla,darwinist uslamlamalarla yan yana koymuştur.`denetim toplumupsikiyatrik iktidar`gibi kavramlar türetmiştir...verileri objektif bir biçimde elde ettikten sonra sıra onları değerlendirmeye gelince gayet subjektiftir.değerlendirme onun için bir yöntemden ibarettir.ve bu yöntem incelemelerin sistemleştirilmesi konusunda;ekonomik ve millli ölçekler yerine tamamıyle stratejik bir savaşımın belirleyici ölçeğini getirmekten meydana gelmektedir.

`
şiirbaz
yazdığı, kurguladığı, anlatmaya çalıştığı her şeyde "power" kavramını gözümüze gözümüze sokan düşünür. insanlar arasındaki bu güce dayalı ilişkileri, makro dünyada iktidar meselesi ile açıklarken, mikro dünyada sınıf kavramı olarak ele almıştır. iktidar deyince, cinselliğe girmeden edememiş, history of sexuality nam bir kitap yazmıştır. bazıları kendisini ideoloji antropologu olarak tanımlarlar ki, cidden kendisi kadimden bu yana gelen ideolojileri incelemek adına hayata başlamış fakat çok acayip bir yerden çıkmıştır. marxist olduğu kati olmakla birlikte, yapı sökümcülük meselesinin gereklerini yerine getirmek suretiyle marx'ın da analizini yapmayı ve eleştirmeyi, hatta yer yer yerin dibine batırmayı eksik etmemiştir. post modernisttir, delikanlıdır. ayrıcana da çok karizmatik ve cüsseli bir kişiliktir.
strange fruit
episteme kavramlaştırması ziyadesiyle mühimdir. zira batı medeniyetini ve modernitesini kritik etmeye tam da bu noktada başlar. tanım olarak episteme bilime ve bilgiye dair sistemli tüm formülizasyonları meydana getiren söylemsel bütünlere işaret eder ve kopuşlar, eşiklerle dolu bir süreçtir. iş bu sebepten de insan bilgisi geçmişten günümüze duraksamadan birikimsel olarak artarak devam etmez, tersine içinde bulunduğu epistemenin özellikleri çerçevesinde bir önceki ve sonraki epistemelerden özgün bir hal taşır.

foucault'nun da "kelimeler ve şeyler" kitabında örneklendirdiği üzere, 16. yüzyıl epistemesi içerisinde dil bilim kelimelere şeyleri temsil etmek hakkını ancak bir eşdeğerlik çerçevesi içerisinde verirken, yani kelimelerin işaret ettikleri şeyleri onlara eşdeğer oldukları için temsil edebildikleri düşünülürken; paranın zenginliği temsil gücü de, o zenginliğe özdeş oluşunun göstergesi varsayılan, içinde bulunan değerli maden miktarı ile mümkün olmaktaydı. ne var ki 17 yüzyıl epistemesi 16 yüzyılın bu eşdeğerlik yasasının son bulduğu noktada başladı ve kelimelerin şeyleri temsil gücü sadece insanların bu temsil gücünü o kelimelere atfetmesiyle ilişkili hale geldi. aynı şekilde, 17. yüzyılda artık para da içerisinde değerli maden olduğu için değil, bir yasal, siyasi erk tarafından kendisine zenginliği temsil gücü verildiği için değerli sayılmaktaydı. görüldüğü üzere episteme kuhn'un paradigma kavramını andırmakla beraber, daha kapsayıcıdır toplumun bilgi ve bilim namına meydana getirdiği tüm ürünlere tekabül eder. dolayısıyla da doğru-yanlış, gerçek-yalan gibi tüm kavramlara. ne de olsa realite daima söylemsel bir oluşum içinde kurgulanır ve onun nasıl kurgulandığı ait olduğu epistemeden sorulur.
demesterizasyon
foucault''nun eserleri:

cinselliğin tarihi(alfa yayınları 1986)
söylemin düzeni(hil yayınları 1987)
annemi, kızkardeşimi ve erkek kardeşimi katleden ben, pierre riviere(ara yayıncılık1991,imge kitapevi2000)
hapishanenin doğuşu(imge kitapevi 1992,2000)
ders özetleri(yapı kredi yayıncılık 1993)
benin yapımı(ara yayıncılık1992)
bu bir pipo değildir(ypı kredi yayıncılık 1993)
kelimeler ve şeyler(imge kitapevi 1994,2000)
dostluğa dair(hil yayınları 1994)
bilginin arkeolojisi(birey yayıncılık 1999)
kendini bilmek(om yayıncılık 1999)
entelektüellerin siyasi işlevi (ayrıntı yayınları 2000)
özne ve iktidar(ayrıntı yayınları 2000)
1