milletlerarası adalet divanı

cerceve cerceve
çarşamba günü hakkında sunum yapacağımı aniden bugün hatırlamam sebebiyle bugün hayvanlar gibi, hakkında bilgi toplamaya başladığım, ve hakkında, an itibariyle standart bir abdullah gül'den daha fazla bilgiye sahip olduğumu düşündüğüm oluşum.

efenim, 15 yargıçtan oluşur bu herbiri ayrı millettendir. dilleri fransızca ve ingilizcedir. devletler hukukunu ilgilendiren meselelerde yargılama yapar, ingilizcesi international court of justice'tir. öyledir, böyledir.
tekil kişilik tekil kişilik
artık adını bile duymadığımız ve bundan sonra duyabileceğimizden de emin olamadığım mahkeme.
siz duyuyor musunuz mesela ne zamandır böyle bir mahkemenin adını!?
yeni dünya düzeninde sanıyorum ki adalete gerek olmayacağından böyle şeylere de gerek kalmayacaktır.
hey kere hey ki!
1986 yılında nikaragua devletine karşı amerika birleşik devletlerini, bizzat nikaragua ülkesi üzerinde paramiliter faaliyetlerde bulunduğu gerekçesi ile mahkum edebilmiş bir mahkemedir.
gerçi bu kararda bile suçlanan devlet lehine bazı lehe değerlendirmelere yer verilerek kararın yumuşatılması sağlanmış ise de sonuçta adalet açısından bir nebze yüreklere su serpecek kararlar verilmişti.
sabit olan suçların konusu şunlardır:
başka bir devletin egemenliğine kuvvet kullanarak müdahale etmeme yükümlülüğü ihlal edilmiştir.
insani hukukun (droit humanitaire) genel ilkelerine aykırı eylemleri cesaretlendirmede bulunulmuştur.
ikili dostluk, ticaret ve seyrüsefer anlaşması ihlal edilmiştir.
ayrıca, mahkum olunan tazminat miktarı bildiğim kadarıyla asla davayı kazanan ülkeye ödenmemiştir!