milletvekili maaşları

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
sui generis
milletvekillerinin söyledikleri gibi vatana hizmet aşkıyla yanıp tutuştuklarını ispatlamaları için asgari ücret seviyesine düşmesi gereken tutar. zira ben şahsen çoğu milletvekilinin vatan aşkı için değil de cep aşkı için yandıklarını düşünüyorum. tek dertleri vatansa maaşlardan azıcık feragat edebilirler bence. ayrıca durum böyle olursa -ki bunun gerçekleşebileceğini düşünecek kadar gerzek değilim- ancak o zaman amacına uygun bir meclis görebileceğimize inanmaktayım.
zarpandit
her üç ayda bir milletvekillerimize üç aylık maaş tutarı peşin olarak ödenir. 22 temmuz 2007 seçimlerinden önce hatırlarsınız 15 temmuz'da üç aylık maaşın milletvekillerimize ödenecek olması basında geniş yer etmişti. kamuoyunda oluşan aksi yöndeki tüm itirazlara rağmen milletvekillerimiz 15 temmuzdan sonra çalışmayacakları temmuz-ağustos-eylül ayları için yaklaşık 24.000,00 ytl tutarında maaş almışlardı. böylece seçilemeyecek olan milletvekilleri yedi günlük çalışmaları karşılığında doksan günlük peşin maaşın sahibi olmuşlardı. yanlış hatırlamıyorsam sadece 4 milletveli aldıkları maaşı iade etmişti. yine aynı şekilde 2002 seçimlerinde de vekiller 15 ekim 2002’de üç aylık peşin maaş almış ve sadece on dokuz gün çalışmıştı. seçilmeyen vekillerin büyük bölümü yine maaşı iade etmemişti.

bu konuda tepkisiz kalan maliye bakanlığı milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa eden memurlara farklı bir yaklaşım sergileyerek istifa eden memurların çalışmadıkları yedi günlük maaşının peşine düşmüştü. çünkü ödenen maaş bir ayı kapsıyordu ve istifa eden memurlar devlete yedi gün eksik hizmet vermişti.

ankara barosu avukatlarından sedat vural, milletvekillerine yapılan maaş ödemelerinden sonra ankara idare mahkemesi'nde "milletvekillerine ödenen maaşların, bu görevde bulunmadıkları 15 temmuzdan ileriye dönük 3 aylık maaşın ödenmesi, öncelikle toplum vicdanında ve demokratik rejime güvende ciddi yaralar açacağı gibi demokrasi kültürüne, demokratik siyasi etiğe, hak ve adalete ve de anayasa ve yasalara açıkça aykırılık teşkil edecektir" iddiası ile dava açmıştı. dilekçede genel seçimin ardından yeni seçilecek milletvekillerine de temmuz 2007 tarihinden itibaren maaş ödeneceği belirtilerek dava konusu işlemle 15 temmuz 2007 tarihinde mevcut milletvekillerine de 3 aylık maaş tutarında ödeme yapılacağı ve bu durumun aynı döneme ilişkin 2 kez ödeme yapılması sonucunu doğuracağı iddia edilmişti. söz konusu dava, "tbmm başkanlığı tarafından alınan dava konusu karar ile davacı vural arasında bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı, davacının salt vatandaşlık sıfatının da dava konusu işlemin iptalinde menfaati olduğunun kabulünü gerektirmediğinden bahisle vural'ın dava açma ehliyetinin bulunmadığı" gerekçesi ile usulden reddedilmiştir.

davacı tarafından yapılan itiraz üzerine söz konusu dava danıştay'da görülmüş ve davacının dava açmasında ehliyetinin bulunduğu ve yerel mahkemenin esastan inceleme yapması gerektiği gerekçesi ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. danıştay kararına karşı davalı tarafça karar düzeltme yoluna gidilmiş, ancak söz konusu talep reddedilmişti.

böylelikle 15 temmuz'da peşin ödenen milletvekili maaşlarının hukuka uygunluk denetiminin esatan yapılmasının yolu açılmış bulunmaktadır. bu noktadan sonra artık sonucu görmek çok da zor olmasa gerek. haksız olarak ödenen ve iade edilmeyen maaşların mahkeme kararı ile faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi geç de olsa kamu vicdanını rahatlatacaktır. aynı zamanda benzer uygulamaların da önüne geçilecektir.
it
söz konusu olan maaşın miktarı duyulduğu zaman insanı küfüre teşvik etmek gibi ilginç bir özelliği olan maaştır.
gebesh
iki kişiden birinin "e adam koskoca milletvekili alacak tabi" şeklindeki kralcı düşünceye haiz olduğuna inandığım ücretlerdir.
dextare
son temmuz zamlarından sonra profesör maaşı 3.564 tl olurken milletvekili maaşı ise 9,895 tl oldu, demekki ne anlıyoruz gece yarılarına kadar çalışıp yasaları apar topar çıkartmaya çalışan milletvekilleri profesörden daha değerlidir ve onlara 9,895 tl yeterli değil on katı fazlasını versinler.
(bkz:yazık onlara ya )
gooray
milletvekili alacak tabi diyenlerdenim. bu maaş öyle çok astronomik filan değildir, bunun lafının bu kadar edilip de demagoji yapılması da doğru değildir. ondan sonra yok bilmem kaç asgari ücret, yok kaç aç doyar o parayla, eleştirecekseniz yaptıkları işleri eleştirin. hiçbirinden haz etmiyorum ama, yani, konuşacak bu mu kaldı?
1