mimesis

kibar feyzo kibar feyzo
aslında yaygın bilinen olayın aksine aristoteles mimesis i taklit anlamında kullanmaz. aristoteles in bu kavramdan çıkardığı anlam farklıdır. özdemir nutku nun "dram sanatı tiyatroya giriş" kitabında dediği gibi:" platon, doğada 'kutsal olarak bulunan' yaratıcı etkinliği ozanların şiirlerinde 'taklit ettikleri' görüşünü benimser. oysa aristoteles, sanatta mimesisin yaratıcı bir etkinlik olduğunu buna karşı savunur.
...buna göre platon, mimesis terimini daha çok genel anlamıyla, aristoteles ise daha çok özel anlamıyla kullanılır. platon için taklit olan mimesis, aristoteles için sanatta yeniden yaratmadır."

yani o sözlüklerdeki yaygın " aritoteles için taklit etmektir" lafı aslında yanlıştır. aristoteles mimesis teriminde başlarda tutarsızlığa düşer. "poetika" kitabında aristoteles terimi farklı anlamlarda kullandığı olmuştur. bu terimi anlamak için özdemir nutku nun "dram sanatı" kitabını okumak yararlı olur.

edit: aristoteles mimesis terimini bazen mimik bazen sanat yapıtı konusundan yorumlamıştır.
bu başlıktaki 9 giriyi daha gör