mistik

zeus zeus
özel olarak mistik güçler ve bunlardan yola çıkarak boyutlandırılamamış mistisizm diye bir akım da bulunmaktadır..zaman içinde anlaşılan, gizem dolu herşeydir..lakin dediğim gibi belli kalıplar içine oturtamayız..en basitinden bazen hayatımızdaki farkedilmemiş durumlar, anlar, yaşam tarzları, dikkat edilmemiş olaylar da dahi mistik bir gücün varlığı hissettirebilir bizlere..maalesef bunlar sayesinde hayatımız renklenebilir, son da bulabilir..*
fitnefücur fitnefücur
bütün mistisizmini bozacak biliyorum ama ben yapmazsam başkası yapacak diye korkuyorum. ki bu da eminim k9 olacak. özür dileyerek;

türkçe karakter kullanılmamış mıstık'tır.

kendimden utanıyorum. şimdi izninizle gidip ağlayacağım.
ben olan ben ben olan ben
i̇nsan aklının mantık ve akıl yürütme yolu ile erişemediği ilâhî ve doğaüstü hakikatleri derin bir sezi ile bulması yoludur.

mistiklik eski toplulukların çoğunda görülen bir çeşit riyazet ve nefis terbiyesi hâlinde yaşamıştır. mutlak'a ve doğaüstü varlığa ulaşmak için akıl yolundan başka yollar aramak ihtiyacından doğmuştur. bu doğa ve mutlak varlık, insan anlayış ve aklı için kavranılması, ulaşılması imkânsız bir "sır"dır.

bu "sır"rı başka yoldan görmek ve anlamak için sezgiye ihtiyaç vardır. mutlak ve doğaüstü varlık metafizik bir sezgi ile bulunur. bu temel görüşten hareket eden felsefe sistemine mistiklik denir.

mistiklik, ilâhî varlığı, onun edimlerini kabul eder; insan ruhunun tanrı ile doğrudan ilişki kuracağına inanır. büyük önemi olan dinsel bir sistem ve varsayımdır. bu varsayımda tanrı, akıl ve zihni aşan (müteal) doğaüstü bir varlıktır.

mistiklik bilinmeyeni bilmek ister. şüphecilik akımına karşıdır.
mistik; duygusal, ahlâksal ve zihinsel birtakım davranışlara sahiptir. bunların en yüksek şekli olan vecd (ekstaz) ve istiğrakta (dalınç), bireyin dış âlemle olan bütün ilişkileri kesilir; ruh, mutlak varlık, kemâl, sonsuzluk ve tanrı gibi doğaüstü kudretlerle temasta olduğu duygusunu taşır.

bundan başka mistiklik; bir yaşayış, bir hareket, bir karakterin gelişmesi, belirli bir istikamete yöneliştir.
fantastik karakter fantastik karakter
doğuş çay' ın karışık bitki çaylarından birinin adı. hakim ta, benim damak tarıma göre, tarçın ve karanfil. bunların yanında başka bitkiler, baharatlar da var elbette. kış aylarında iyi gidiyor.
massachusetts massachusetts
çengellerden bir değirmendir hava –
cevapsız sorular, yazları çamlar altındaki
siyah havanın kokmuş dölyataklarında
öpüşleri dayanılmazcasına batan
sinek misali boğulmuş ve ışıldar.

anımsarım
tahta kulübelerdeki güneşin ölü kokusunu,
yelkenlerin katılığını, o uzun tuzlu sarmal çarşafları.
i̇nsan tanrı’yla karşılaşmışsa, neye yarar ilaç?
i̇nsan bir kere arızalanmışsa

ve hiçbir parça geriye kalmamışsa,
ne bir ayak parmağı, ne bir parmak, ve aşınmışsa,
büsbütün aşınmışsa, güneşin o büyük yangınında, lekeler
yayılmışsa o kadim katedraller boyunca
neye yarar ilaç?

komünyon âyininin hapı,
durgun sular boyunca yürümek? hafıza?
ya da kemirgenlerin suratına karşı
toplamak i̇sa’nın ışıklı parçalarını,
uysal çiçek kemiricileri, ki ferahtırlar

umutları öyle küçük olduğundan –
klematisin sapları altındaki
o küçük, yıkanmış yazlığındaki kambur.
büyük aşk yok mudur, sadece şefkat mi vardır?
anımsar mı deniz

üstünde yürümüş olanı?
moleküllerden sızar anlam.
nefes alır şehrin bacaları, terler pencere,
sıçrar çocuklar yataklarında.
çiçek açar bir sardunya olan güneş.

daha durmadı yürek.

sylvia plath