mitoloji

1 /
invisibleruh invisibleruh
antikçağ tanrıları, yarı tanrı ve kahramanlarının masalsı tarihi. tanrıların soy ağaçları şaşkınlık verecek derecede dallı budaklıdır.
anosias anosias
felsefenin doğuşundan önce, dünya üzerinde var olan şeyleri betimlemek, dünyadaki olayları anlamlandırmak için kullanılan, doğaüstü olaylardan oluşan hikayeler bütünü
maniacxx maniacxx
açılımı mit-oloji şeklinde olmakla beraber nilli istihbarat teşkilatını inceleme altına alan bilim dalıdır, lakin bu alandaki araştırmalar pek ilerleyememekte çünkü araştırmacılar esrarengiz şekilde ortalıktan kaybolmaktadır... *
styks styks
yunanca masal demek olan ''mythos'' ve söz bilgi anlamına gelen ''logos '' kelimelerinden oluşan neredeyse tüm dünya milletlerinin kullandığı kelimedir.tüm milletlerin mitolojileri ve en ilkel kavimlerin bile halen inandıkları mitolojileri vardır.asla masal değildirler.sembolik ifadeler ve felsefenin başlangıcı her birinin içinde gizlidir.çoğunun üstünde uzun uzun metin incelemeleri yapılabilir.bi bilimdir zaten. bir çok mitolojist vardır.yanılmıyorsam bu konuyla ilk ilgilenen evhemeros adlı bi yunan filozofudur.

edit:yanılmıyorum evet.
1 /