miyelit

meramise meramise
"omurilik iltihabı" olarak türkçeleştirilebilir. hakkında derli toplu bilgiye bir arada ulaşmak mümkün değil gibi. zira bir çok türü var. araştırdığım ve gördüğüm kadarıyla. ör. kuduz, tüberküloz, aids, çocuk felci vb. bir çok hastalık da miyelit'in birer türü imişler. bu kadar çeşitli türü olduğu için, kendisini öyle bir çırpıda anlatmak pek mümkün görünmüyor. ama kaba hatlarıyla değinecek olursak (tüm hekimlerin affına sığınarak):

miyelit, omurilik çevresindeki yağ dokusu olan miyelinin yok olması ve sinirlerin iltihaplanması suretiyle oluşan nörolojik bir hastalık. oluşumu, sebebi, kaynağı tam olarak saptanamayabiliyor. virütik, romatizmal vb. türleri var kaynağına göre. dış etkenler hastalığın oluşumda çok da faal rol oynayamıyormuş doktorların söylediğine göre. ve çok nadir görülüyormuş bu hastalık. bu sebeple teşhisi çok kolay değilmiş (gördüğüm kadarıyla da öyle).

teşhis için şu aşamalar izleniyor: öncelikle hastalığın bulguları gözden geçiriliyor. en bilindik belirtiler şunlar: bacaklarda halsizlik, karıncalanma, güç kaybı, bazen bel ya da baş ağrıları (özellikle "transvers miyelit" halinde yürürken birden yere yığılma, mesane kontrolsüzlükleri, bacakta oldukça yoğun hissizlik.. vs.). bu bulguların ardından hastanın fizik muayenesi yapılıyor ve mr çekimlerine bakılıyor. ayrıca bos tahlili ve daha başka bir çok tahlil de yapılanlar arasında. tüm bunların sonunda hastalığa teşhis konulabiliyor ve göstergeler eğer miyeliti işaret ediyorsa minimum bir yıl sürecek uzun tedavi süreci başlıyor (tedavi iki yılı da bulabilirmiş).

hastalık birden bire oluşur ve hızla ilerlermiş söylendiğine göre. hasta birkaç gün içinde yürüme yetisini büyük ölçüde kaybedebilirmiş örneğin. çok ağır vakalarda iyileşme hiç olmayabilirmiş de. kısmen veya tamamen iyileşme de mümkünmüş. erken teşhis ve müdahale ve hastanın moralinin yüksek tutulması, tedavinin başarıya ulaşması için oldukça önemli imiş.

özellikle transvers miyelit halinde multipl skleroz'a yakalanma riski de olabilirmiş hastanın. bu sebeple yakın takip oldukça önemli imiş.

bir hasta yakınının bilebilebileceği kadarıyla, ordan burdan okunmuş ve doktorlardan işitilmiş bilgilerin özetlenmesi suretiyle oluşturulmuş haliyle miyelit böyle bir şey.

daha detaylı ve isabetli açıklamaları hekim yazar arkadaşlara bırakıp, hadsizliğimi de yanıma katarak, herkese sağlık ve sıhhat dileyerek çekileyim köşeme.