moğolistan

sychtianarch sychtianarch
-40°c ile başkent ulaan baatar (al / kızıl bahadır / bağadır / savaşçı / kahraman) dünyanın en soğuk 2. başkentidir. moğolistan türkiye'nin yaklaşık 3 katı kadar bir yüz ölçüme sahiptir. nüfusu 3.179.997 kişidir. ülke madenler ve kok kömürü (demir çelik sanayi) açısından zengin olup, emperyalist haydutların ağzını sulandırmaktadır. yalnız yabancı sermaye, moğolistan meclisi sürekli kanun değiştirdiğinden dolayı yatırım yapmak için bölgeyi istikrarlı bulmamaktadır.
hasha (hahşa) dedikleri çitlerle çevrili yurt bölgeleri (her moğol 700 metrekare alanı çevirme hakkına sahiptir) tuvalet kanalizasyon altyapısı olmadığından ya herhangi bir yere ya da çukur açılarak giderilir. hijyen ve metan gazı açısından riskleri düşündürücüdür.


halk 90'lardan beri ulaan bator' daha iyi şartlar için akın etmekte, bizdeki gecekondu bölgelerine benzer gettolar oluşturmaktadır. bu gölgelere ger bölgesi deniyor. "ger" bildiğimiz moğol / türk göçebe "yurt" çadırıdır. daha iyi bir iş, ve çocuklarına eğitim sağlama amacıyla başkentte gittikçe artan bir nüfusla kümelenen moğol vatandaşları piyasa ekonomisine ve yerleşik hayata ayak uydurmak zorunda kaldıklarından çok çetin şartlarla yüz yüze kalmaktadır. bununla beraber, bölgenin aşırı derecede soğuk oluşu halkı berberinde daha ucuz olan turba kömürünün yakılmasıyla ileri derecede hava kirliliğinden müzdariptir.


sosyolojik yapı olarak bir orta sınıf bulunmamaktadır. gelir dağılımı ya yüksek ya düşüktür. göçebe yaşamın ve sert iklimin zorluğundan kurtulmak isteyen çoğunluk büyük ümitle daha önce çekmedikleri fakirliğe mahkum olmaktadır.

ülke alabildiğine düzlük alanlar içerdiğinden hayvancılığa çok yatkındır. küresel ısınma nedeniyle topraktaki buharlaşmadan dolayı artan tuz oranı bu sektörü (/geleneği) de tehdit ediyor. ayrıca kışların gittikçe soğuması ile toprağın donarak bitkilerin yetişmesini engellemesi hayvanların açlıktan ölmesine neden oluyor. açıkçası kuzenlerimiz olan moğol halkının durumu pek iç açıcı değil. hükumet yeni yeni ülkede yatırım için yabancıları çekmeye çalışıyor.altan urag - mother mongolia
(not: yalnız vokaller direk bozlak havası gibi geldi bana.)

moğolistan'ın bizler için önemine gelirsek; tarihi açıdan köklerimiz oradadır diyebiliriz. baykal gölü' nün güneyinde kalan ötüken, orhon vadisinde bulunan kitabeler ve karakurum şehri türk / moğol kimliği için son derece önemlidir. sayan dağlarını bulunduğu bölgede tuva türkleri yaşamaktadırlar. bunun yanında kazak toplulukları da bölgede bulunmaktadır

komünizm sonrası misyonerler boş durmamışlar, umut satıp, halkı dönüştürmeye devam ediyorlar. bir hayli etkinler... kubilay han devrinde budizm ise hala en yaygın dindir..

cengiz han : #14018089
moğol : #14995470
bu başlıktaki 29 giriyi daha gör