moratoryum

stone cold stone cold
arjantin'deki ekonomik kriz sonrası devletin içine düştüğü durum.arjantin hükümeti krizin hemen sonrasında moratoryum îlân etmiş,iç ve dış borçların ödemesini süresiz olarak ertelemişti.
zararsiz insan zararsiz insan
üniversite sınavını kazanmanın zor geldiği genç kızlarımız çalışmak yerine koca bulup evlenmek,bu durumdan kurtulmak isterler.bu durum moratoryum kişilğin göstergesidir.
absinthe absinthe
bir ülkenin dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. devletler çeşitli nedenlerle borçlarının anapara ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında yapılan anlaşma neticesinde borçların vadesinin uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır.
mir mir
borçların ertelenmesi. türkiye'de konuşulması tabu olan konulardan. faiz ödemeye bayılıyor bizim devlet erkanı.
berkcel berkcel
ülkenin diğer ülkeler nezdinde bütün itibarını sıfırlayan bir olgudur. durumunuzun iyileştiğini tam olarak kanıtlayana kadar uzun bir süre kimse size kredi vermez, hiç bir ülke size güvenip ortak bir işe girişmez.
passifloral passifloral
borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilân etmesidir. genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.
kacakkat kacakkat
borçların ve ödemelerin tamamını kapsayan, ödeme gücünü kaybetmiş olan bir borçlunun, borcunun tamamını ödeyemeyeceği veya bir kısmını ödeyemeyeceği anlamına gelmektedir.

i̇ktisadi alanda moratoryum ise vadesi gelmiş olan borçların mahkeme yolu ile borçlu olan kişiden ve alacaklı olan kişiler arasında bir anlaşma veya tek taraflı olarak ertelenmesi durumudur.

moratoryum ilanı olarak adlandırılmakta olan bu durum gerçekleştiğinde borçlar tamamen silinmez fakat çeşitli yapılandırmalara gidilebilir.

borçlunun alıcıyla arasında olan borcun tekrar yapılandırılmasına veya borç vadesinin uzatılmasına yönelik ilan edilmiş olan moratoryumun başka bir kullanım çeşidi daha vardır.

deprem, sel, çığ gibi doğal afetlere uğramış olan bankaya olan borcun devlet veya ilgili banka tarafından ertelenmesi ya da yeni vadeler ile bağlanması moratoryumun örneğidir.

moratoryumun ilanı, devletlerin dış borçları için ya da ülkenin içerisindeki belirli grupların borçlarını yapılandırmak için de gerçekleştirilebilir.