morfem

gamzee gamzee
bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme yollarını, eklerin anlam ve görevlerini, dilin türeme ve çekim özelliklerini, biçimle ilgili diğer konuları inceleyen dilbilgisi dalıdır. sözlük ve görev morfemleri olmak üzere ikiye ayrılır.